ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Terminy poszczególnych zajęć mogą ulec zmianie ze względów organizacyjnych (np. zmiany planu lekcji)

l.p. Imię i nazwisko nauczyciela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. ADAMCZYK JUSTYNA 15:05 -15:55, Zajęcia przygotowujące do matury z biologii 12:35 -13:20, Zajęcia przygotowujące do matury z biologii
dla klas 2M, 3M, 4M, s. 45 dla klas 2M, 3M, 4M, s. 45
2. BAUZA MAGDALENA 13:30-14:15, Konsultacje maturalne z j. angielskiego dla klas IV, s. 20
3. BOLESTA KRZYSZTOF 16:00-16:45, Zajęcia informatyczne – tworzenie stron HTML/CSS, s. 39
4. ELAK HANNA 14:20-15:05, Koło chemiczne, s. 48 11:35-12:20, Koło chemiczne, s. 48
5. FALKOWSKA JOANNA 8:00-8:45, Zajęcia przygotowujące do matury z historii i WOSu dla klasy 4H, s. 46
6. FRYZA PRZEMYSŁAW 14:20-15:05, Zajęcia przygotowujące do matury z historii, s. 23
15:10-15:55, Warsztaty historyczno-literackie, s .23
7. KACZYŃSKI MATEUSZ 15:10-15:55, Taktyki interwencji policyjnych oraz techniki samoobrony, sala gimnastyczna
8. KALICIŃSKA LIDIA 7:10-7:55, (1 i 3 poniedziałek miesiąca) 7:10-7:55 (2 i 4 środa miesiąca)
Konsultacje dla maturzystów z j. polskiego – matura ustna, s. 29 Konsultacje dla maturzystów z j. polskiego – matura ustna, s. 29
9. KUDRAŃSKI ANDRZEJ 15:10-15:55, Koło strzeleckie
16:00-16:45, Koło strzeleckie
10. NOWAK GRZEGORZ 7:10-7:55, zajęcia przygotowujące do matury z historii, s. 31
11. PARADOWSKI KRZYSZTOF SOBOTA/NIEDZIELA (weekendowo), dodatkowe zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego
12. PAWŁOWSKA MARIOLA 15:05-15:55, Konsultacje dla uczniów z j. angielskiego i rosyjskiego, s.52
13. PUCHALSKI DANIEL 7:10-7:55, zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas maturalnych, s. 43
14. STASZEWSKA BEATA 16:00-16:45, zajęcia dodatkowe z programowania, s. 39
15. TABOR WOJCIECH 15:10-16:40, zajęcia sportowe z piłki siatkowej, sala gim.
16. WASZKIEWICZ KRYSTYNA 9:45-10:30, Konsultacje dla maturzystów z j. niemieckiego, s. biblioteka
17. ZIELIŃSKA AGNIESZKA 16:00-16:45, Koło kryminologiczne, s. 7 16:00-16:45, Warsztat wypowiedzi argumentacyjnej, s. 7
Skip to content