ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW Z GODZIN DO DYSPOZYCJI DYREKTORA

Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022

1. Terapeutyczna rola literatury– Małgorzata Narębska-Bal
2. Koło teatralno-recytatorskie– Agnieszka Sadurska
3. Warsztaty polonistyczne– Piotr Ślusarczyk
4. Konwersacje w języku angielskim– Małgorzata Wójcikowska
5. Podstawowe zagadnienia prawodawstwa polskiego– Grzegorz Nowak
6. Pierwsza pomoc przedmedyczna– Krzysztof Paradowski
7. Koło histeryczne– Małgorzata Zielińska
8. Koło biologiczne– Izabela Sokół-Oziemblewska
9. Koło matematyczne (dla uczniów klas I)– Grzegorz Guziak
10. Koło matematyczne (dla uczniów klas II)– Mariusz Tureniec
11. Koło matematyczne (dla uczniów klas III)– Mariusz Tureniec
12. Koło matematyczne (dla uczniów klas III)– Mariusz Tureniec
13. Zajęcia rekreacyjno-sportowe– Marta Staszewska
Skip to content