RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024:

  • Przewodnicząca – Marta Puzio
  • Zastępca przewodniczącej – Marcin Fuz
  • Sekretarz – Joanna Żurawicz
  • Skarbnik – Paweł Dudek

Członkowie Prezydium Rady Rodziców:

  • Anna Redlińska
  • Dorota Rybarczyk

Adres e-mail do Rady Rodziców: radarodz_76lo@wp.pl 

Informacje:

Wpłaty na pokrycie kosztów zakupu ubioru (stroju szkolnego), wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego i karty magnetycznej należy dokonywać na konto bankowe RADY RODZICÓW:

46 1090 2590 0000 0001 4499 9619 Santander Bank Polska S.A.
(w tytule należy wpisać: „zaliczka, klasa, imię, nazwisko ucznia”)

Wpłaty na cele oświatowo-wychowawcze, należy dokonywać na konto bankowe RADY RODZICÓW, na które można wpłacać pieniądze jako dar dla szkoły:

10 1090 2590 0000 0001 3072 7299 Bank Zachodni WBK

Image
Skip to content