RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022:

  • Przewodnicząca – Małgorzata Nowakowska
  • Zastępca przewodniczącej – Jarosław Kamiński
  • Sekretarz – Marzena Brylińska
  • Skarbnik – Dominika Pluskota-Bugajny

Członkowie Prezydium Rady Rodziców:

  • Leszek Białek
  • Anna Krakowiak

Informacje:

Wpłaty na pokrycie kosztów zakupu ubioru (stroju szkolnego), wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego i karty magnetycznej należy dokonywać na konto bankowe RADY RODZICÓW:

46 1090 2590 0000 0001 4499 9619 Santander Bank Polska S.A.

(w tytule należy wpisać: „zaliczka, klasa, imię, nazwisko ucznia”)

Wpłaty na cele oświatowo-wychowawcze, należy dokonywać na konto bankowe RADY RODZICÓW, na które można wpłacać pieniądze jako dar dla szkoły:

10 1090 2590 0000 0001 3072 7299 Bank Zachodni WBK

Skip to content