ZEBRANIA

TERMINY ZEBRAŃ

Zebrania odbywają się zwyczajowo w środy o godz. 18.00. O ewentualnych zmianach lub dodatkowych spotkaniach będziemy informować na stronie internetowej.

DATAGODZINATEMATYKA
02.09.2019 r.
(poniedziałek)
18:00dla rodziców klas I
Zmiana terminu ze względów organizacyjnych
18.09.2019 r.
25.09.2019 r.
(środa)
18:00zapoznanie rodziców z dokumentami pracy Szkoły: Statut, PSO, Regulaminy, itp.
13.11.2019 r.
(środa)
18:00dzień otwarty dla rodziców uczniów wszystkich klas I
18.12.2019 r.
(środa)
18:00informacje o przewidywanych ocenach klas II i III
08.01.2020 r.
(środa)
18:00informacja o przewidywanych ocenach klas I
05.02.2020 r.
(środa)
18:00dzień otwarty
01.04.2020 r.
(środa)
18:00

  • informacje o przewidywanych ocenach klas III

  • dzień otwarty dla klas I i II

03.06.2020 r.
(środa)
18:00informacje o przewidywanych ocenach, zebrania w klasach

Po zebraniach z wychowawcami trójki klasowe spotykają się w czytelni z Prezydium Rady Rodziców.

Informujemy, że po każdym zebraniu z rodzicami przedstawiciele rodziców każdej klasy spotykają się z dyrektorem szkoły w celu omówienia sytuacji szkoły, przedstawienia wniosków i sugestii dotyczących życia szkolnego.

Istnieje możliwość indywidualnego spotkania z dyrektorem szkoły (w godzinach przyjęć) oraz z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 22 619 30 83).

Serdecznie zapraszamy

Skip to content