ZEBRANIA

TERMINY ZEBRAŃ

Zebrania odbywają się zwyczajowo w środy o godz. 18.00. O ewentualnych zmianach lub dodatkowych spotkaniach będziemy informować na stronie internetowej.

DATAGODZINATEMATYKA
02.09.2021 r.
(czwartek)
18:00Zebranie stacjonarne dla rodziców uczniów klas I; (wyjazd integracyjny, umundurowanie, wybór „trójek” klasowych, zmiana obuwia, inne sprawy)
02.09.2021 r.
(czwartek)
18:00Zebranie stacjonarne dla rodziców uczniów klas II i III (wyjazd integracyjny, umundurowanie, wybór „trójek” klasowych, zmiana obuwia, inne sprawy)
29.09.2021 r.
(środa)
18:00Zebrania stacjonarne dla rodziców;
Wybór do Rady Rodziców , zapoznanie rodziców uczniów klas z dokumentami pracy Szkoły: Statut, PSO, Regulaminy itp.
27.10.2021 r.
(środa)
18:00Zebranie z rodzicami uczniów klas I.
15.12.2021 r.
(środa)
18:00Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych po wystawieniu proponowanych ocen śródrocznych.
12.01.2022 r.
(środa)
18:00Zebranie z rodzicami uczniów klas I – III (po SP) po wystawieniu proponowanych ocen śródrocznych.
6.04.2022 r.
(środa)
18:00Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych po wystawieniu proponowanych ocen końcowych.
01.06.2022 r.
(środa)
18:00Zebranie z rodzicami klas I – III (po SP) po wystawieniu proponowanych ocen rocznych.
Dni otwarte i dyżury wychowawców
27.10.2021 r.
(środa)
18:00 – 19:00Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas II – III
16.03.2022 r.
(środa)
18:00 – 19:00Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I – III

Po zebraniach z wychowawcami trójki klasowe spotykają się w czytelni z Prezydium Rady Rodziców.

Informujemy, że po każdym zebraniu z rodzicami przedstawiciele rodziców każdej klasy spotykają się z dyrektorem szkoły w celu omówienia sytuacji szkoły, przedstawienia wniosków i sugestii dotyczących życia szkolnego.

Istnieje możliwość indywidualnego spotkania z dyrektorem szkoły (w godzinach przyjęć) oraz z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 22 619 30 83).

Serdecznie zapraszamy

Skip to content