ZEBRANIA Z RODZICAMI

ZEBRANIA Z RODZICAMI

DATA (środa, godz. 18:00)

1.        

Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców i członków Zespołu ds Programu Profilaktyczno-Wychowawczego

4.09.2023 r. godz. 17:00

2.        

Zebranie stacjonarne dla rodziców klas I

6.09. 2023 r.

3.        

Zebranie stacjonarne dla rodziców klas II, III i IV

13. 09. 2023 r.

4.        

Zebranie stacjonarne dla rodziców klas I

27.09. 2023 r.

5.        

Zebranie z rodzicami klas IV maturalnych po wystawieniu przewidywanych ocen śródrocznych

6.12. 2023 r.

6.        

Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II i III po wystawieniu przewidywanych ocen śródrocznych

13.12. 2023 r.

7.        

Zebranie z rodzicami klas IV maturalnych po wystawieniu przewidywanych ocen końcowych

27.03. 2024 r.

8.        

Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II i III po wystawieniu przewidywanych ocen rocznych

22.05. 2024 r.

Skip to content