ZEBRANIA

TERMINY ZEBRAŃ

Zebrania odbywają się zwyczajowo w środy o godz. 18.00. O ewentualnych zmianach lub dodatkowych spotkaniach będziemy informować na stronie internetowej.

DATAGODZINATEMATYKA
01.09.2020 r.
(wtorek)
18:00dla rodziców klas I zebranie w szkole
01.09.2020 r.
(wtorek)
18:00dla rodziców klas II i III zdalne zebranie
30.09.2020 r.
(środa)
18:00zapoznanie rodziców uczniów klas I, II oraz III z dokumentami pracy Szkoły: Statut, PSO, Regulaminy, itp.
28.10.2020 r.
(środa)
18:00– zebranie on-line z rodzicami uczniów klas I, wychowawcy przekażą rodzicom link do spotkania
– zebranie stacjonarne z rodzicami uczniów klas I
– dzień otwarty dla klas II i III – spotkanie on-line
02.12.2020 r.
(środa)
18:00– informacje o przewidywanych ocenach uczniów klas III
– dzień otwarty dla klas I i II
03.02.2021 r.
(środa)
18:00– informacje o przewidywanych ocenach uczniów klas I i II
– dzień otwarty dla klas III
7.04.2021 r.
(środa)
18:00– informacje o przewidywanych ocenach uczniów klas III
– dzień otwarty dla klas I i II
02.06.2021 r.
(środa)
18:00informacje o przewidywanych ocenach uczniów klas I i II

Po zebraniach z wychowawcami trójki klasowe spotykają się w czytelni z Prezydium Rady Rodziców.

Informujemy, że po każdym zebraniu z rodzicami przedstawiciele rodziców każdej klasy spotykają się z dyrektorem szkoły w celu omówienia sytuacji szkoły, przedstawienia wniosków i sugestii dotyczących życia szkolnego.

Istnieje możliwość indywidualnego spotkania z dyrektorem szkoły (w godzinach przyjęć) oraz z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 22 619 30 83).

Serdecznie zapraszamy

Skip to content