ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zebrania odbywają się zwyczajowo w środy o godz. 18.00. O ewentualnych zmianach lub dodatkowych spotkaniach będziemy informować na stronie internetowej.

Data

Godzina

Tematyka

5.09.2022 r. (poniedziałek)

18:00

Zebranie stacjonarne dla rodziców klas I

14.09.2022 r. (środa)

18:00

Zebranie stacjonarne dla rodziców klas II, III i IV

21.09.2022 r. (środa)

18:00

Zebranie stacjonarne dla rodziców klas I

14.12.2022 r. (środa)

18:00

Zebranie z rodzicami klas IV maturalnych po wystawieniu przewidywanych ocen śródrocznych

11.01.2023 r. (środa)

18:00

Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II i III po wystawieniu przewidywanych ocen śródrocznych

29.03.2023 r. (środa)

18:00

Zebranie z rodzicami klas IV maturalnych po wystawieniu przewidywanych ocen końcowych

24.05.2023 r. (środa)

18:00

Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II i III po wystawieniu przewidywanych ocen rocznych

Dni otwarte i dyżury wychowawców

kwiecień - maj 2023r.

Dni otwarte dla kandydatów (po egzaminie ósmoklasisty)

Po zebraniach z wychowawcami trójki klasowe spotykają się w czytelni z Prezydium Rady Rodziców.

Informujemy, że po każdym zebraniu z rodzicami przedstawiciele rodziców każdej klasy spotykają się z dyrektorem szkoły w celu omówienia sytuacji szkoły, przedstawienia wniosków i sugestii dotyczących życia szkolnego.

Istnieje możliwość indywidualnego spotkania z dyrektorem szkoły (w godzinach przyjęć) oraz z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 22 619 30 83).

Serdecznie zapraszamy

Skip to content