RODO

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Piotr Paczkowski.

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

Telefon:

+48 22 619 30 83

e-mail:

iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl

adres korespondencyjny:

ul. Kowelska 1
03-432 Warszawa

z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

Skip to content