Szanowni Państwo,

przypominamy, że w 2024 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, w tym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020-2022, kiedy część ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana. Osoba, która w latach 2020-2022 nie zdała egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w 2024 r., ma również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej (język polski i język obcy).

Brak pozytywnego wyniku z egzaminów ustnych (język polski i język obcy) jest jednoznaczny z niezdanym egzaminem dojrzałości.

Prosimy o weryfikację deklaracji a także e-deklaracji i ewentualne uzupełnienie brakujących egzaminów ustnych.

W roku 2023/2024 przyjmowane będą deklaracje maturalne w wersji elektronicznej (e-deklaracje).

Absolwenci mogą logować się do systemu za pomocą dotychczasowych loginów i haseł, a osoby, którzy takich nie posiadają - najpierw składają wniosek do dyrektora szkoły (zał. 5a - Wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego) o nadanie loginu i hasła.

Informacji na temat matury udziela absolwentom Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. LINK

Instrukcja do składania eDeklaracji - pobierz

Telefon
22 457 03 35
22 457 03 59

Skip to content