Kontakt

LXXVI Liceum Ogólnokształcące
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

ul. Kowelska 1
03-432 Warszawa

tel.: (022) 619 30 83
fax.: (022) 619 30 83

e-mail wyłącznie dla kandydatów do klasy pierwszej:
rekrutacja@pilsudski.edu.pl


e-mail:
pilsudski@pilsudski.edu.pl

sprawy uczniów:
uczniowski@pilsudski.edu.pl

BIP: https://lo76_warszawa.ssdip.bip.gov.pl

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracowników administracji, prosimy o kontakt tylko telefoniczny lub e-mailowy. Budynek szkoły jest zamknięty dla osób postronnych zgodnie z Rozp. MEN z 11 marca 2020 roku, w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do 26 czerwca, zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z planem z wykorzystaniem zdalnego nauczania na wskazanych platformach edukacyjnych. Kontakt z nauczycielami poprzez elektroniczne kanały komunikacji.

Od dnia 1 czerwca istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem w szkole, po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem na konkretny dzień i godzinę.

Izabela Nowak-Piłka

Dyrektor LXXVI Liceum Ogólnokształcącego
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Skip to content