SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład SU w r.szk. 2019/2020: 

Przewodniczący Alicja Morawska, klasa II L
Zastępca przewodniczącegoJakub Górski, klasa II W
Zastępca przewodniczącegoAmelia Studniarek, klasa II K 
Sekretarz Laura Szamotulska, klasa I L

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO SU:

– reprezentuje samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
– kieruje pracą samorządu
– organizuje współdziałanie Samorządu Uczniowskiego z samorządami klasowymi
– przewodniczy walnemu zebraniu uczniów

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

p. Sylwia Cichocka
p. Marta Staszewska
p. Adrianna Wardecka

WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY