SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca – Gabriela Kowalik, klasa 2M
Zastępca przewodniczącej – Julia Owczarek, klasa 3M 
Skarbnik - Gracjan Krupa, klasa 2L

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO SU:

  • reprezentuje samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
  • kieruje pracą samorządu,
  • organizuje współdziałanie Samorządu Uczniowskiego z samorządami klasowymi,
  • przewodniczy walnemu zebraniu uczniów.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

OPIEKUNEM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST p. Justyna Adamczyk i p. Rafał Niemira

WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Skip to content