SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO SU:

  • reprezentuje samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
  • kieruje pracą samorządu,
  • organizuje współdziałanie Samorządu Uczniowskiego z samorządami klasowymi,
  • przewodniczy walnemu zebraniu uczniów.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

OPIEKUNEM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST p.Patryk Wojtowicz i p.Filip Kowalczyk

WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Skip to content