SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład Samorządu Uczniowskiego w r.szk. 2019/2020:

Przewodnicząca Alicja Morawska, klasa II L
Zastępca przewodniczącegoJakub Górski, klasa II W
Zastępca przewodniczącegoAmelia Studniarek, klasa II K
Sekretarz Laura Szamotulska, klasa I L

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO SU:

  • reprezentuje samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
  • kieruje pracą samorządu;
  • organizuje współdziałanie Samorządu Uczniowskiego z samorządami klasowymi;
  • przewodniczy walnemu zebraniu uczniów.

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

p. Sylwia Cichocka

p. Marta Staszewska

p. Adrianna Wardecka

WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Skip to content