SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład Samorządu Uczniowskiego w r.szk. 2021/2022:

Przewodnicząca Rut Fibakiewicz, klasa II P
Zastępca przewodniczącegoOliwia Pałaszewska, klasa III H

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO SU:

  • reprezentuje samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
  • kieruje pracą samorządu;
  • organizuje współdziałanie Samorządu Uczniowskiego z samorządami klasowymi;
  • przewodniczy walnemu zebraniu uczniów.

OPIEKUNEM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST:

p. Rafał Niemira

WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Skip to content