W roku 2023/2024 przyjmowane będą deklaracje maturalne w wersji elektronicznej (e-deklaracje).

Absolwenci mogą logować się do systemu za pomocą dotychczasowych loginów i haseł, a osoby, którzy takich nie posiadają - najpierw składają wniosek do dyrektora szkoły (zał. 5a - Wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego) o nadanie loginu i hasła.

Instrukcja do składania eDeklaracji - pobierz

Skip to content