W roku 2022/2023 przyjmowane będą deklaracje maturalne w wersji elektronicznej
(e-deklaracje) lub papierowej.

Absolwenci mogą logować się do systemu za pomocą dotychczasowych loginów i haseł, a osoby, którzy takich nie posiadają – najpierw składają wniosek do dyrektora szkoły (zał. 5a - pobierz) o nadanie loginu i hasła.
Absolwenci składają deklaracje do 7 lutego 2023 r. (nie są wymagane deklaracje wstępne).

Instrukcja dla absolwentów - pobierz

Skip to content