Zasady składania deklaracji na egzamin maturalny przeprowadzany w maju 2023 roku
Przejdź na stronę CKE
Komunikat Dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2023 r.
Przejdź na stronę CKE
Komunikat Dyr. CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023
Przejdź na stronę CKE
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023
Przejdź na stronę CKE
Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2023 r.
Przejdź na stronę CKE
Informatory maturalne, arkusze i inne materiały dodatkowe
Przejdź na stronę CKE
Komunikat Dyr. CKE w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2023 r.
Przejdź na stronę CKE
Rekomendacje dla uczniów opracowane przez egzaminatorów sprawdzających prace podczas badania diagnostycznego (z przykładami wysoko ocenionych prac). Język polski - poziom podstawowy
Przejdź na stronę CKE
Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.
Przejdź na stronę CKE
Skip to content