V Warszawski Konkurs Piosenki Niepodległościowej „Raduje się serce…”

Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, a także uczczenie 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, 75-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 30-tej rocznicy pierwszych wolnych wyborów, a także 101-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Jest to także nawiązanie do Patrona szkoły, Marszałka Józefa Piłsudskiego, który znany był ze swoich upodobań szczególnie do piosenek i pieśni wojskowych.

1. Charakterystyka Konkursu

Jest to konkurs wokalny kierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Warszawy oraz miejscowości przyległych.

2. Organizatorzy Konkursu

Organizatorami konkursu są LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Kowelska 1, wsparcia udziela nam Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Warszawie.

3. Cele Konkursu

Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, a także uczczenie 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, 75-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 30-tej rocznicy pierwszych wolnych wyborów, a także 101-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Jest to także nawiązanie do Patrona szkoły, Marszałka Józefa Piłsudskiego, który znany był ze swoich upodobań szczególnie do piosenek i pieśni wojskowych. Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych.

Uczestnicy Konkursu

Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych:

  • szkoły podstawowe – klasy I – VI
  • szkoły podstawowe klasy VII – VIII 
  • szkoły ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne 

W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne do 5 osób oraz chóry szkolne, ale w tym wypadku Organizator zapewnia maksymalnie 3 mikrofony w tym jeden tzw. zbierający. 

 W przypadku zespołu wokalnego, duetu i chóru organizator przewiduje nagrodę zbiorową dla wszystkich występujących z danego duetu, zespołu, chóru. 

 W przypadku zespołów, w których występują uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum lub klas młodszych i starszych szkoły podstawowej o kwalifikacji decyduje wiek najstarszego członka zespołu.

UWAGA: W przypadku Zespołu Szkół można zgłosić trzech uczestników z każdego typu szkoły.

4. Zasady konkursu:

– Etap I konkursu przeprowadzają szkoły macierzyste, które w drodze eliminacji wyłaniają maksymalnie 3 uczestników i zgłaszają ich do organizatora drogą elektroniczną (zał. nr 1) na adres: konkurs.pilsudski@wp.pl

– Etap II odbędzie się w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im, Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Kowelska 1 (dojazd autobusami 135, 169, 212 oraz tramwajami 1,3, 4, 23, 25) – Uczestnicy prezentują jeden utwór wokalny spośród pieśni legionowych, wojskowych, solidarnościowych lub kompilację tych utworów, ewentualnie kompozycje własną inspirowana walkami o niepodległość, trwający max. 5 minut

Jury wyłania spośród uczestników finalistów konkursu z każdej grupy wiekowej. Możliwe jest także zaprezentowanie 

Każdy uczestnik przygotowuje we własnym zakresie podkład muzyczny w formacie MP3 lub akompaniament – organizator ze swej strony zapewnia nagłośnienie: 
3 mikrofony, pianino, sprzęt do odtwarzania plików MP3.

WAŻNE!

W związku z wejściem w życie przepisów RODO bardzo prosimy Opiekunów Uczniów o podpisanie zgody na przetwarzanie Państwa danych oraz wizerunku w zakresie obsługi Konkursu (zał. Nr 3). 

Ponadto prosimy o zabranie na przesłuchania Konkursowe wypełnionego przez rodziców/opiekunów Uczestników Konkursu załącznika nr 2- zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 W przypadku braku podpisanej zgody, uczeń nie może wziąć udziału 
w przesłuchaniach.

Uczeń pełnoletni może taką zgodę podpisać osobiście.

5. Terminarz Konkursu: 

– Zgłoszenia Uczestników do 5 grudnia 2019 roku. Kartę zgłoszeniową, czyli załącznik nr 1 przesyłamy na adres e-mailowy organizatorakonkurs.pilsudski@wp.pl Pod ten adres prosimy kierować także wszelkie pytania dotyczące konkursu.

– Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 10 -11 grudnia 2019 rokuod godziny 11.00(wtorek – środa). UWAGA: w przypadku małej liczby zgłoszeń ze względu na krótki termin istnieje możliwość ograniczenia przesłuchań do jednego dnia.

– O wynikach tego etapu organizatorzy poinformują na stronie internetowej LXXVI Liceum Ogólnokształcącego (www.pilsudski.edu.pl) najpóźniej 15 grudnia 2019 roku.

– Koncert finałowy i wręczenie nagród dla Laureatów odbędą 17 grudnia 2019 roku w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

6. Jury

Występy Konkursowe oceniać będzie profesjonalne Jury. Oceniając występy weźmie pod uwagę dobór repertuaru, wartość artystyczną oraz wyraz artystyczny występu. Decyzja Jury jest ostateczna.

7. Nagrody

Nagrodami dla laureatów w konkursie są gry, książki i inne upominki dla osób wyróżnionych. Ponadto wszyscy laureaci, wyróżnieni oraz ich opiekunowie otrzymują imienne podziękowania za udział w konkursie. Pozostali uczestnicy otrzymują podziękowania bez wskazania imiennego.

Dokumenty do pobrania:

1. Załącznik nr 1. Karta zgłoszeniowa V Warszawski Konkurs Piosenki Niepodległościowej „Raduje się serce…” (plik .DOCX, 848KB)

2. Załącznik nr 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Uczestnik Konkursu (plik .DOCX, 41KB)

3. Załącznik nr 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Opiekun Konkursu (plik .DOCX, 41KB)

Skip to content