Wyniki VII Warszawskiego Konkursu Piosenki i Poezji Patriotycznej „Raduje się serce…”, przeprowadzonego w dniu 9 grudnia 2021 roku.

Kategoria RECYTACJA – klasy I-VI

I MIEJSCE:

Julian Gostymski - Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg–Zarembiny w Warszawie

II MIEJSCE:

Dawid Romanowski - Szkoła Podstawowa nr 127 im.  Henryka Sienkiewicza w Warszawie

III MIEJSCE:

Iga Zawadka -  Szkoła Podstawowa nr 127 im.  Henryka Sienkiewicza w Warszawie

Kategoria RECYTACJA – klasy VII-VIII

II MIEJSCE :

Julia Siwik - Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie

Kategoria ŚPIEW – klasy I-VI

I MIEJSCE:

Bruno Karwacki - Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie

II MIEJSCE: Ex æquo

Nataniel Tanewski - Szkoła Podstawowa nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego w Warszawie

Hanna Borkowska - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

III MIEJSCE: Ex æquo

Amelia Grabowy - Szkoła Podstawowa nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego w Warszawie

Urszula Dziewulska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie

Warszawskie Nutki: Agnieszka Parys, Marianna Wrońska, Alicja Próchnicka - Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie

WYRÓŻNIENIE:

Paul Stingel - Szkoła Podstawowa nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego w Warszawie

Marianna Paoluczyk – Pereira - Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie

Kinga Gajewczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie

Kategoria ŚPIEW – klasy VII-VIII

I MIEJSCE: Ex æquo

Barbara Gacek - Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie

Alicja i Natalia Czyżewskie - Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Warszawie

II MIEJSCE: Ex æquo

Izabela Łuszczak - Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie

Aleksandra Bąk - Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg–Zarembiny w Warszawie

III MIEJSCE:

Natalia Osmoła - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

NAGRODA SPECJALNA ZA WRAŻENIE ARTYSTYCZNE I POMYSŁ TELEDYSKU:

Grzegorz Pawłowski - Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie

Jury gratuluje serdecznie zwycięzcom. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy wielu sukcesów. Gratulujemy także Państwu Opiekunom.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na naukę zdalną w terminie od 20 grudnia do 9 stycznia, odbiór nagród  będzie możliwy od 12 stycznia 2022 roku ( środa) w sekretariacie LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

VII Warszawski Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej „Raduje się serce…”

LXXVI Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Uczniów szkół podstawowych z Warszawy oraz województwa mazowieckiego do udziału w konkursie, który za cel obrał sobie kształtowanie postaw patriotycznych. Jest to także hołd dla Patrona naszej szkoły- Marszałka Józefa Piłsudskiego, który znany był ze swoich upodobań szczególnie do piosenek i pieśni wojskowych. Wychodząc naprzeciw prośbom uczestników, w tym roku szkolnym zmieniamy formułę Konkursu i oprócz przesłuchań wokalnych zapraszamy także recytatorów.

  1. Charakterystyka Konkursu

Jest to konkurs wokalny i recytatorski kierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Warszawy oraz województwa mazowieckiego.

 1. Organizatorzy Konkursu

Organizatorem konkursu jest LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Kowelska 1 przy wsparciu Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Warszawie.

 1. Cele Konkursu:

Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, a także uczczenie ważnych momentów na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to także nawiązanie do Patrona szkoły, tradycji polskiego munduru poprzez kultywowanie tradycji śpiewania piosenek i pieśni wojskowych, a także poezji patriotycznej. Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych. Organizatorem konkursu jest LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Kowelska 1 przy wsparciu Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Warszawie.

 1. Uczestnicy Konkursu

Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych:

 • szkoły podstawowe – klasy I - VI
 • szkoły podstawowe klasy VII – VIII

W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne do 5 osób oraz chóry szkolne. W przypadku zespołu wokalnego, duetu i chóru organizator przewiduje nagrodę zbiorową dla wszystkich występujących z danego duetu, zespołu, chóru. W przypadku zespołów, w których występują uczniowie klas młodszych i starszych szkoły podstawowej o kwalifikacji decyduje wiek najstarszego członka zespołu.

 1. Zasady konkursu:

Tegoroczny Konkurs odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących zasad Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przesłuchania w drugim etapie ze względów sanitarnych odbędą się w ściśle wyznaczonych godzinach i bez udziału publiczności.

WAŻNE!

W związku z wejściem w życie przepisów RODO bardzo prosimy Opiekunów Uczniów o podpisanie i przesłanie zgody na przetwarzanie Państwa danych oraz wizerunku w zakresie obsługi Konkursu (zał. Nr 3)

 Jeśli chodzi o Uczestników prosimy o przesłanie lub dostarczenie w dniu przesłuchań wypełnionego przez rodziców/opiekunów Uczestników Konkursu załącznika nr 2 - zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku braku podpisanej zgody, uczeń nie może wziąć udziału w przesłuchaniach.

Etap I

konkursu przeprowadzają szkoły macierzyste, które w drodze eliminacji wyłaniają maksymalnie dwóch uczestników z każdej grupy wiekowej w kategorii wokalnej (czyli maksymalnie 4 uczestników z danej szkoły) oraz dwóch uczestników z każdej grupy wiekowej w kategorii recytacja (czyli maksymalnie 4 uczestników z danej szkoły) a następnie przesyłają drogą elektroniczną do organizatora wraz załącznikiem nr 1 na adres: konkurs.pilsudski@wp.pl.

Etap II

odbędzie się w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im, Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Kowelska 1. Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny.
 1. Terminarz Konkursu:

ETAP I - Zgłoszenia Uczestników czyli Kartę zgłoszeniową, czyli załącznik nr 1 prosimy przesyłać do 01 grudnia 2021 roku na adres e-mailowy organizatora: konkurs.pilsudski@wp.pl

Pod ten adres prosimy kierować także wszelkie pytania dotyczące konkursu.

Załączniki nr 2 i nr 3 prosimy dostarczyć w dniu przesłuchań.
W wyjątkowych przypadkach udzielamy także informacji pod nr tel. 607590705

ETAP II - Przesłuchania w drugim etapie odbędą się w dniach 8-9 grudnia 2021 roku.

UWAGA:
Jeśli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na bezpośrednie przesłuchania uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu, a nawet formy przesłuchań, np. nagranie MP4 – ostateczne komunikaty pojawią się na stronie szkoły
(www.pilsudski.edu.pl)

 1. Jury:

Występy Konkursowe oceniać będzie profesjonalne Jury. Oceniając występy weźmie pod uwagę dobór repertuaru, wartość artystyczną oraz wyraz artystyczny występu. Decyzja Jury jest ostateczna.

 1. Nagrody:

Nagrodami dla laureatów w konkursie są gry, książki i inne upominki. Wszyscy laureaci oraz ich opiekunowie otrzymują imienne podziękowania za udział w konkursie.

Załączniki do pobrania:

Załączniki nr 1, nr 2, nr 3 (plik .DOCX, 45kB)

Skip to content