KLASA MEDYCZNA

Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych kształceniem w kierunkach medycznych, w szczególności: medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, weterynaria, fizjoterapia, dietetyka, technologia żywności, kosmetologia.

JĘZYKIM OBCE

ANGIELSKI, NIEMIECKI lub HISZPAŃSKI

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

RATOWNICTWO MEDYCZNE

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY

JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI oraz WYŻSZA OCENA SPOŚRÓD BIOLOGII LUB CHEMII

LICZEBNOŚĆ KLASY

30 osób

Uczniowie będą zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. elementów medycyny ratunkowej, przepisów i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób, zabiegów ratowniczych w stanach zagrożenia życia. W ramach zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania postawy badawczej, pogłębiania wiedzy z zakresu prozdrowotnego trybu życia oraz psychologii. Zajęcia będę odbywać się nie tylko w systemie klasowo-lekcyjnym, ale także poza szkołą, w instytucjach związanych z profilem klasy.

Czy są zajęcia dodatkowe lub kółka z przedmiotów rozszerzonych?

Z każdego przedmiotu, z rozszerzonych również, są dostępne dla uczniów zajęcia dodatkowe. Prowadzone są po zajęciach lekcyjnych przez nauczycieli wykładających przedmiot. Są to godziny do dyspozycji ucznia, podczas których można poszerzyć wiedzę o zagadnienia, których nie ma w podstawie programowej lub powtórzyć  i utrwalić materiał z zajęć. Można też poprawić oceny z prac pisemnych czy nadrobić  zaległy materiał.

Jakie są przedmioty rozszerzone?
Czy są jakieś dodatkowe godziny zajęć z przedmiotów rozszerzonych?
Czy szkoła przygotowuje na studia medyczne?
Do jakich zawodów przygotowuje program nauczania w klasie medycznej?
Czy sa przedmioty uzupełniające?
Co szkoła może zaproponować uczniowi klasy pierwszej?
Jaki jest strój szkolny?
Skip to content