klasa_policyjna

klasa policyjna

Klasa policyjna jest  przygotowaną we współpracy z Komendą Stołeczną Policji. Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych kształceniem w kierunku służ mundurowych (policja, służba celna, straż graniczna, straż miejska) oraz w kierunku prawa.

Liczebność:
32 uczniów
JĘZYKI OBCE:
wszyscy: język angielski
do wyboru: język niemiecki lub hiszpański
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ROZSZERZENIU:
historia, wiedza o społeczeństwie oraz język angielski
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
wiedza o służbach mundurowych
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
język polski, matematyka, język angielski oraz wyższa ocena z historii lub wiedzy o społeczeństwie

Powstaje we współpracy z:

Komenda_Stoleczna_Policji

Uczniów klas policyjnych obowiązuje strój szkolny.

klasa_lot

klasa personelu pokładowego

Klasa personelu pokładowego jest jedyną w Polsce innowacją pedagogiczną przygotowaną we współpracy z PLL LOT. To klasa dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w charakterze pracowników personelu pokładowego, przede wszystkim w transporcie powietrznym.

Liczebność:
64 uczniów
JĘZYKI OBCE:
wszyscy: język angielski
do wyboru: język niemiecki lub hiszpański
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ROZSZERZENIU:
język polski, geografia oraz język angielski
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
kompetencje osobiste personelu pokładowego
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
język polski, matematyka, geografia oraz język angielski

Powstaje we współpracy z:

Polskie Linie Lotnicze LOT

Uczniów klas personelu pokładowego obowiązuje
strój szkolny / służbowy zaakceptowany przez PLL LOT.

klasa
medyczna

Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych kształceniem w kierunkach medycznych, w szczególności: medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, weterynaria, fizjoterapia, dietetyka, technologia żywności, kosmetologia.

Liczebność:
32 uczniów
JĘZYKI OBCE:
wszyscy: język angielski
do wyboru: język niemiecki lub hiszpański
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ROZSZERZENIU:
biologia, chemia oraz język angielski
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
ratownictwo medyczne
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
język polski, matematyka, geografia, język angielski oraz wyższa ocena spośród bilologii lub chemii

Uczniów klas medycznych obowiązuje strój szkolny.

klasa
bezpieczeństwa publicznego

z elementami cyberbezpieczeństwa
i szkolenia wojskowego

Klasa dla uczniów zainteresowanych kształceniem w kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, w specjalnościach: administracja systemami bezpieczeństwa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona, ochrona granic państwa.

Liczebność:
32 uczniów
JĘZYKI OBCE:
wszyscy: język angielski
do wyboru: język niemiecki lub hiszpański
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ROZSZERZENIU:
informatyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
wieda o służbach mundurowych
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
język polski, matematyka, informatyka oraz język angielski

Uczniów klas bezpieczeństwa publicznego obowiązuje strój szkolny.

Skip to content