REKRUTACJA 2022/2023

Harmonogram, terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 zostaną opublikowane w zgodnie z harmonogramem rekrutacji m.st. Warszawy

Skip to content