Klasa bezpieczeństwa wewnętrznego z elementami cyberbezpieczeństwa i szkolenia wojskowego

KLASA, bezpieczeństwa wewnętrznego z elementami cyberbezpieczeństwa i szkolenia wojskowego

JĘZYKIM OBCE

ANGIELSKI, NIEMIECKI lub HISZPAŃSKI

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY

MATEMATYKA, JĘZYK POLSKI, ANGIELSKI, INFORMATYKA

LICZEBNOŚĆ KLASY

30 osób

Ze względu na specjalizację w klasie realizowany będzie przedmiot wiedza o służbach mundurowych. W ramach kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, działania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pomocy poszkodowanym, prowadzenia indywidualnego ratownictwa przedmedycznego w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie tej klasy mają możliwość przygotować się do aktywnego udziału w przedsięwzięciach obronnych, budować sprawność kondycyjno-koordynacyjną poprzez udział w ćwiczeniach musztry i szkoleniach z pierwszej pomocy, rozwijać zdolność organizatorskie i komunikacyjne.

Skip to content