KLASA PERSONELU POKŁADOWEGO

Klasa personelu pokładowego jest jedyną w Polsce innowacją pedagogiczną przygotowaną we współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT.

JĘZYKIM OBCE

ANGIELSKI, NIEMIECKI lub HISZPAŃSKI

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

JĘZYK POLSKI, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY

JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

LICZEBNOŚĆ KLASY

30 osób

Klasa personelu pokładowego to klasa dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w charakterze pracowników personelu pokładowego, przede wszystkim w transporcie powietrznym. Ze względu na specjalizację w klasie będzie realizowany interdyscyplinarny przedmiot: kompetencje osobiste personelu pokładowego, zawierający wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w usługach transportowych i różnic międzykulturowych.

Skip to content