MEDAL PRO BONO PPOLONIÆ

dla LXXVI Liceum Ogólnokształcącego

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Medal Pro Bono Poloniæ przyznawany jest osobom i instytucjom, które kultywują oraz popularyzują tradycje niepodległościowe oraz wiedzę o nich w Polsce i poza jej granicami; których praca wnosi znaczący wkład w krzewienie wartości niepodległościowych. Upowszechniają wiedzę o historii walk niepodległościowych wśród wszystkich Polaków. 

Medal ustanowiony został Zarządzeniem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Skip to content