HARMONOGRAM

Rok szkolny 2022/2023

KLASYFIKACJA (Wystawienie ocen do godziny 16.00)
I półrocze Termin wystawienia ocen przewidywanych śródrocznych w klasach IV maturalnych Do 13.12.2022 r.
Wystawienie ocen śródrocznych w klasach IV maturalnych Do 10.01.2023 r.
Klasyfikacja śródroczna klas IV maturalnych 11.01.2023 r.
Termin wystawienia ocen przewidywanych śródrocznych w klasach I, II i III Do 10.01.2023 r.
Wystawienie ocen śródrocznych w klasach I, II, III Do 7.02.2023 r.
Klasyfikacja śródroczna klas I, II, III 08.02.2023 r.
II półrocze Termin wystawienia ocen przewidywanych końcowych w klasach IV maturalnych Do 28.03.2023 r.
Wystawienie ocen końcowych w klasach IV maturalnych Do 21.04.2023 r.
Klasyfikacja końcowa klas IV maturalnych 24.04.2023 r.
Termin wystawienia ocen przewidywanych rocznych w klasach I, II i III Do 23.05.2023 r.
Wystawienie ocen rocznych w klasach I, II, III Do 16.06.2023 r.
Klasyfikacja roczna klas I, II, III (zebranie rady pedagogicznej) 19.06.2023 r.
FERIE
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2022 r.
Ferie zimowe 13 – 26.02.2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11.04.2023 r.
EGZAMINY ZEWNĘTRZNE
Egzamin maturalny maj 2023 r.
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ
W klasach maturalnych 28.04.2023 r.
W klasach I, II i III 23.06.2023 r.
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
2.09. 2022 r., 14.10.2022 r., 17.10.2022 r., 31.10.2022 r., 2-09.05.2023 r., 9.06.2023 r.
Ważne wydarzenia z życia szkoły / uroczystości
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2022 r.
9:00 – klasy I oraz ich wychowawcy (sala gimnastyczna)
9:30 – klasy I, ich wychowawcy oraz mentorzy przydzieleni nowym nauczycielom (spotkania w salach lekcyjnych)
11:30  – klasy II, III oraz IV – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych
2 Jasełka / Koncert kolęd 22.12.2022 r.
3 Studniówka Styczeń 2023 r.
4 Imieniny Marszałka Marzec 2023 r.
5 Dzień dziecka 01.06.2023 r.
Pozostałe wydarzenia  
1 Giełda podręczników 9 – 12.09.2022 r.
2 Próbna ewakuacja Do końca września
3 Spotkania w klasach I z pedagogiem i psychologiem (5-6 godzinne spotkania) Wrzesień/październik 2022 r.

Harmonogram roku szkolnego może ulec zmianie. Wszystkie zmiany będą publikowane na stronie szkoły lub w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

Skip to content