REGULAMIN VI WARSZAWSKIEGO KONKURSU PIOSENKI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ „RADUJE SIĘ SERCE…”

UWAGA: Tegoroczny Konkurs odbywa się na podstawie załączonych nagrań w formacie MP4

LXXVI Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z Warszawy oraz województwa mazowieckiego do udziału w konkursie, który za cel obrał sobie kształtowanie postaw patriotycznych, uczczenie 100-ej rocznicy Bitwy Warszawskiej, a także 102-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to także hołd dla Patrona szkoły, Marszałka Józefa Piłsudskiego, który znany był ze swoich upodobań szczególnie do piosenek i pieśni wojskowych.

1. Charakterystyka Konkursu

Jest to konkurs wokalny kierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Warszawy oraz miejscowości przyległych.

2. Organizatorzy Konkursu

Organizatorem konkursu jest LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Kowelska 1 przy wsparciu Domu Kultury Praga „TU PRAGA” oraz Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Warszawie.

3. Cele Konkursu

Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, a także uczczenie ważnych momentów na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to także nawiązanie do Patrona szkoły, tradycji polskiego munduru poprzez kultywowanie tradycji śpiewania piosenek i pieśni wojskowych. Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych.

Uczestnicy Konkursu

Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych:

  • szkoły podstawowe – klasy I – VI
  • szkoły podstawowe – klasy VII – VIII
  • szkoły ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne

W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne do 5 osób oraz chóry szkolne. 

W przypadku zespołu wokalnego, duetu i chóru organizator przewiduje nagrodę zbiorową dla wszystkich występujących z danego duetu, zespołu, chóru. W przypadku zespołów, w których występują uczniowie ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej lub klas młodszych i starszych szkoły podstawowej o kwalifikacji decyduje wiek najstarszego członka zespołu. 

UWAGA: W przypadku Zespołu Szkół można zgłosić trzech uczestników z każdego typu szkoły.

4. Zasady konkursu:

Tegoroczny Konkurs odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących zasad Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

WAŻNE! W związku z wejściem w życie przepisów RODO bardzo prosimy Opiekunów Uczniów o podpisanie i przesłanie zgody na przetwarzanie Państwa danych oraz wizerunku w zakresie obsługi Konkursu (zał. nr 3).

Oraz przesłanie wypełnionego przez rodziców/opiekunów Uczestników Konkursu załącznika nr 2 – zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku braku podpisanej zgody, uczeń nie może wziąć udziału w przesłuchaniach.

Uczeń pełnoletni może taką zgodę podpisać osobiście.

Obydwa załączniki proszę dołączyć do demo.

– Etap I konkursu przeprowadzają szkoły macierzyste, które w drodze eliminacji wyłaniają maksymalnie 3 uczestników, następnie nagrywają ich występ (1 piosenka nie dłuższa niż 5 minut) w formacie MP4 (jeśli nagranie zostanie wykonane w technologii niemożliwej do odczytania w popularnych programach lub będzie bardzo złej jakości, niepozwalającej na ocenę występu, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany)i przesyłają drogą elektroniczną do organizatora wraz załącznikiem (zał. nr 1 – 3) na adres: konkurs.pilsudski@wp.pl.

UWAGA:

– Etap II odbędzie się w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im, Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Kowelska 1. Jury oceni nadesłane demo oraz wyłoni spośród uczestników finalistów konkursu z każdej grupy wiekowej.

5. Terminarz Konkursu:

– Zgłoszenia Uczestników wraz z demo (format MP4) oraz Kartą zgłoszeniową, czyli załącznik nr 1 wraz z załącznikami nr 2 i nr 3 przesyłamy do 27 listopada 2020 roku na adres e-mailowy organizatorakonkurs.pilsudski@wp.pl . Pod ten adres prosimy kierować także wszelkie pytania dotyczące konkursu. W wyjątkowych przypadkach udzielamy także informacji pod nr tel. 607590705

– O wynikach organizatorzy poinformują na stronie internetowej LXXVI Liceum Ogólnokształcącego (www.pilsudski.edu.pl) najpóźniej 10 grudnia 2020 roku.

– Jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli – Koncert finałowy oraz wręczenie nagród dla Laureatów odbędą się w grudniu 2020 roku w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora w komunikacie publikującym wyniki.

6. Jury

 

Występy Konkursowe oceniać będzie profesjonalne Jury. Oceniając występy weźmie pod uwagę dobór repertuaru, wartość artystyczną oraz wyraz artystyczny występu. Decyzja Jury jest ostateczna.

6. Jury

Występy Konkursowe oceniać będzie profesjonalne Jury. Oceniając występy weźmie pod uwagę dobór repertuaru, wartość artystyczną oraz wyraz artystyczny występu. Decyzja Jury jest ostateczna.

7. Nagrody

Nagrodami dla laureatów w konkursie są gry, książki i inne upominki dla osób wyróżnionych. Ponadto wszyscy laureaci, wyróżnieni oraz ich opiekunowie otrzymują imienne podziękowania za udział w konkursie. Pozostali uczestnicy otrzymują podziękowania bez wskazania imiennego.

Skip to content