KLASA POLICYJNA

Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych kształceniem w kierunku służb mundurowych (policja, służba celna, straż graniczna, straż miejska) oraz w kierunku prawa.

JĘZYKIM OBCE

ANGIELSKI, NIEMIECKI lub HISZPAŃSKI

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

HISTORIA, WOS oraz JĘZYK ANGIELSKI

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY

JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI I WYŻSZA OCENA Z HISTORII LUB WOS-U

LICZEBNOŚĆ KLASY

30 osób

Ze względu na specyfikę klasy realizowany jest przedmiot wiedza o służbach mundurowych, łączący treści kilku przedmiotów (prawo, psychologia, politologia, socjologia, historia, edukacja dla bezpieczeństwa, kryminologia, kryminalistyka, wiktymologia). Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez przedstawicieli policji. Zajęcia odbywają się nie tylko w systemie klasowo- lekcyjnym, ale także poza szkołą, m.in. na własnej strzelnicy, w Komendzie Stołecznej Policji, Centrum Szkolenia Policji, Muzeum Policji, Laboratorium Kryminalistyki. Uczniowie tej klasy będą mogli poznać różne aspekty pracy w wymiarze sprawiedliwości, różną specyfikę pracy jego organów. Dla uczniów klas mundurowych organizowane są m.in. zajęcia wspinaczkowe, samoobrony, strzeleckie, musztry oraz pierwszej pomocy.

Skip to content