DORADZTWO ZAWODOWE

  • Diagnoza predyspozycji zawodowych, uwzględniająca zainteresowania, osobowość, temperament i możliwości intelektualne.
  • Rozmowy, konsultacje, porady indywidualne dla uczniów i rodziców dotyczące wyboru szkoły i planowania kariery zawodowej.
  • Informacja o uczelniach wyższych, możliwościach edukacyjnych, zawodach i rynku pracy.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

Psycholog, doradca zawodowy: p. Katarzyna Pakieło-Flasińska

Adres:

ul. Otwocka 3, Warszawa,
tel. (22) 619 01 94

www: ppp5.pl

 

Skip to content