IX WARSZAWSKI KONKURS

„TAK ŻYĆ, JAK ŻYŁEM, WARTO BYŁO…”

WYNIKI IX WARSZAWSKIEGO KONKURSU „TAK ŻYĆ, JAK ŻYŁEM, WARTO BYŁO…”

Dobiegł końca IX Warszawski Konkurs poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Ze względu na pandemię oraz egzaminy maturalne, a następnie ósmoklasisty Jury obradowało dopiero w poniedziałek 31 maja b.r.

Ogółem na konkurs wpłynęło 219 prac w czterech kategoriach:

 • Przedszkola: 39 prac
 • Szkoły podstawowe: klasy I – III oraz IV- VIII: 165 prac
 • Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe: 14 prac

W Konkursie udział wzięło 21 szkół i zespołów szkół, 10 przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.

LAUREACI

PRZEDSZKOLE

Kategoria: zakładka do książki dla Marszałka

l.p.

Imię i nazwisko ucznia,

Temat pracy/ technika wykonania

Nazwa szkoły/przedszkola i adres

1.

Milena Danielewska

zakładka do książki

Przedszkole Gminne w Jabłonnie

2.

Wiktoria Kuźmińska

zakładka do książki

Przedszkole Gminne w Jabłonnie

3.

Miłosz Czarnecki

zakładka do książki

Przedszkole Gminne w Jabłonnie

4.

Martyna Mółka

zakładka do książki

Przedszkole Gminne w Jabłonnie

5.

Franciszek Bałkowiec

zakładka do książki

Miejskie Przedszkole nr 2 w Sokołowie Podlaskim

6.

Zofia Iwaniuk

zakładka do książki

Miejskie Przedszkole nr 2 w Sokołowie Podlaskim

7.

Jan Janista

zakładka do książki

Miejskie Przedszkole nr 2 w Sokołowie Podlaskim

8.

Maria Nierobisz

zakładka do książki

Przedszkole Gminne w Jabłonnie

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I - III

Kategoria: kartka z pamiętnika małego Józia, ucznia szkoły podstawowej

l.p.

Imię i nazwisko ucznia,

Temat pracy/ technika wykonania

Nazwa szkoły/przedszkola i adres

1.

Maja Skiba

kartka z pamiętnika

Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie

2.

Miłosz Mikulski

kartka z pamiętnika

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pil. Mariana Pisarka w Radzyminie

3.

Stanisław Zalewski

kartka z pamiętnika

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pil. Mariana Pisarka w Radzyminie

4.

Eliza Dzięcielska

kartka z pamiętnika

Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim

5.

Wojciech Suliga

kartka z pamiętnika

Szkoła Podstawowa nr 3 w Markach

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV- VIII

Kategoria: projekt banknotu poświęconego 100. Rocznicy Cudu nad Wisłą

l.p.

Imię i nazwisko ucznia,

Temat pracy/ technika wykonania

Nazwa szkoły/przedszkola i adres

1.

Martyna Borowska

projekt banknotu

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka"

2.

Wiktoria Popis

projekt banknotu

Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim

3.

Małgorzata Baryga

projekt banknotu

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie

4.

Nina Budek

projekt banknotu

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie

5.

Maria Błażejewicz

projekt banknotu

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach

6.

Amelia Dygnos

projekt banknotu

Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie

7.

Agata Ulejczyk

projekt banknotu

Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim

8.

Oliwia Żełaniec

projekt banknotu

Szkoła Podstawowa nr 312 im. E. Szelburg-Zarembinej w Warszawie

9.

Nikodem Jarosiński

projekt banknotu

Szkoła Podstawowa im. J. Joteyko w Grodzisku Mazowieckim

10.

Aniela Boho

projekt banknotu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pil. Mariana Pisarka w Radzyminie

11.

Filip Nojbert

projekt banknotu

Szkoła Podstawowa im. S. Starzyńskiego w Nasielsku

12.

Oliwia Szturemska

projekt banknotu

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 im. Klonowego Liścia w Warszawie

13.

Emil Tsos

projekt banknotu

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA / PONADPODSTAWOWA

Kategoria: storyboard lub komiks związany z wojną polsko – bolszewicką 1920 roku lub innym ważnym wydarzeniem z życia Marszałka, legionów

l.p.

Imię i nazwisko ucznia,

Temat pracy/ technika wykonania

Nazwa szkoły/przedszkola i adres

1.

Agnieszka Kania

storyboard lub komiks

Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

2.

Oliwia Stanicka

storyboard lub komiks

Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

3.

Oliwia Stanicka

storyboard lub komiks

Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

4.

Bartosz Konopka

storyboard lub komiks

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawiec

5.

Magdalena Cygan

storyboard lub komiks

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawiec

6.

Matylda Gumularz

storyboard lub komiks

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawiec

Członkowie Jury gratulują wszystkim uczestnikom oraz Państwu Opiekunom Konkursu i wraz z Organizatorem zapraszają do uczestnictwa w kolejnych edycjach.

Wkrótce opublikujemy termin gali finałowej, która odbędzie się on-line oraz sposób odbioru nagród.

Przedłużony termin zgłoszeń do IX Warszawskiego Konkursu „Tak żyć, jak żyłem, warto było…”

 

Szanowni Państwo, z uwagi na sytuację pandemiczną i ograniczenia w kontaktach z uczniami oraz liczne zapytania i prośby dotyczące możliwości zgłoszenia Państwa Uczniów  do Konkursu, przedłużamy termin zgłoszeń aż do daty nadsyłania prac. 

 

Prosimy  zgłoszenie dołączyć do prac  i przesłać na nasz adres.

 

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy

Regulamin

IX Warszawskiego Konkursu „Tak żyć, jak żyłem, warto było…” Józef Piłsudski.

Tematy dziewiątej edycji konkursu dotyczą życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego dokonań na rzecz wolnej Polski.

 1. O honorowy patronat nad Konkursem wystąpiliśmy do: Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiej Kurator Oświaty, Prezydenta m.st.Warszawy, Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Muzeum Niepodległości, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Dowództwa Garnizonu Warszawa.

UWAGA:
Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

 1. Organizatorem konkursu jest LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Kowelska 1.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży postaci i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego działalności niepodległościowej i państwotwórczej. Pogłębienie wiedzy na temat dziejów II Rzeczypospolitej, a także kształtowanie postaw patriotycznych.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Warszawy oraz województwa mazowieckiego.
 1. Nagrody: Jury po ocenie prac przyznaje w każdej kategorii wiekowej nagrody za miejsca od I do III oraz wyróżnienia. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania któregoś z miejsc lub przyznania nagrody za to samo miejsce ex quo. Jury może także w danej kategorii nie przyznać wyróżnień. Ponadto za prace szczególnie wybitne Jury może przyznać nagrodę specjalną Grand Prix.
 1. Etapy konkursu i zgłaszania prac.

I etap szkolny – uczniowie indywidualnie wykonują prace. Szkolna Komisja Konkursowa kwalifikuje do II etapu do pięciu najlepszych prac z jednej szkoły i przesyła je wraz z protokołem (zał. nr 2) na adres organizatora do 09 kwietnia 2021 r. (z dopiskiem konkurs). Decyduje data stempla pocztowego.

II etap warszawski – przeprowadzony będzie przez organizatora konkursu, który powoła Komisję Konkursową. Jury dokona oceny zgromadzonych prac i wyłoni najlepsze prace z każdego etapu edukacyjnego. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów: strona merytoryczna, zamysł twórczy, wybór zakresu tematycznego, technika wykonania i estetyka, samodzielność wykonania pracy, oryginalność pomysłu, walory artystyczne. (Bardzo prosimy Państwa Opiekunów o zwrócenie szczególnej uwagi na stronę merytoryczną i formalną pracy, które zdecydowanie mają wpływ na decyzje Jury np. : zachowanie proporcji pracy, zgodność z realiami historycznymi, a w przypadku przedszkoli na samodzielność wykonania pracy przez dziecko. Prosimy nie dopisywać za dziecko komentarzy, tytułów itp., ponieważ to wpływa na ocenę pracy. Wszelkie wpisy może wykonać tylko dziecko).

 1. Forma i wykonanie prac konkursowych.

Forma prac konkursowych została zróżnicowana dla przedszkoli oraz kolejnych typów szkół.

 • Przedszkola:

A. Wykonaj dowolną techniką zakładkę do książki dla Marszałka. Uwzględnij, czym Marszałek interesował się, kim był. (Praca musi być w pełni samodzielna). Format pracy minimum połowa kartki z bloku A 4.

 • Szkoły podstawowe – klasy 1-3:

A. W dowolnej technice wykonaj kartkę z pamiętnika małego Józia, ucznia szkoły podstawowej.

 • Szkoły podstawowe – klasy 4-8:

A. Wykonaj dowolną techniką projekt banknotu awers/rewers ( jako dwa odrębne elementy, by łatwiej było wyeksponować na wystawie)poświęconego 100. Rocznicy Cudu nad Wisłą. Uwzględnij elementy niezbędne przy projekcie banknotu i realia historyczne. Praca powinna być minimum w formacie A4.

 • Szkoły podstawowe – klasy 4-8:

A. Wykonaj dowolną techniką projekt banknotu awers/rewers ( jako dwa odrębne elementy, by łatwiej było wyeksponować na wystawie)poświęconego 100. Rocznicy Cudu nad Wisłą. Uwzględnij elementy niezbędne przy projekcie banknotu i realia historyczne. Praca powinna być minimum w formacie A4.

 • Szkoły ponadpodstawowe /ponadgimnazjalne:

A. Wykonaj w dowolnej technice mini storyboard lub komiks związany z wojną polsko – bolszewicką 1920 roku lub innym ważnym wydarzeniem z życia Marszałka, legionów. Pamiętaj, że jest to konkurs historyczno – plastyczny. Format minimum A4.

 1. Terminarz konkursu:
 • do 17 lutego 2021 r. ogłoszenie konkursu.
 • do 28 lutego 2021 r. zgłoszenia udziału szkoły w Konkursie. Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (zał. nr 1) drogą elektroniczną na adres konkurs.pilsudski@wp.pl
 • do 09 kwietnia 2021 r. nadsyłanie prac konkursowych wraz z protokołem (zał. nr 2) na adres organizatora (decyduje data stempla pocztowego).

Każda praca musi być opatrzona następującymi danymi:

 • imię i nazwisko autora
 • wiek autora
 • kategoria pracy
 • nazwa i adres szkoły wraz z numerem telefonu
 • imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy

UWAGA:
prosimy o czytelny opis prac, drukowanymi literami, a także ich staranne zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas przesyłki.

 • 26 kwietnia 2021 r. – posiedzenie Komisji Konkursowej
 • 12 maja 2021 r. – ogłoszenie listy laureatów na stronie internetowej LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Jeżeli pozwolą warunki sanitarne termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ustalony osobnym komunikatem.

A. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

B. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika do celów konkursowych (zał. nr 3). Zgodę należy dostarczyć wraz z pracą do organizatora konkursu. 

C. Adres organizatora: LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel./fax (022) 619 30 83, e-mail: konkurs.pilsudski@wp.pl 

Wszelkie zapytania związane z konkursem prosimy kierować do koordynatorów: Lidii Kalicińskiej, Małgorzaty Geresz.

 1. Uwagi końcowe:
 • Konkurs odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących zasad Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Uczestnicy pokrywają koszty przesyłek prac konkursowych.
 • Organizator nie przesyła nagród. Laureaci Konkursu są zobowiązani do odbioru nagród w wyznaczonym terminie, w siedzibie organizatora. Mogą to uczynić osobiście laureaci, nauczyciele- opiekunowie, rodzice, opiekunowie prawni laureata lub za okazaniem upoważnienia , osoby trzecie.

Załączniki:

Patroni honorowi Konkursu

Skip to content