Strój galowy

Drodzy uczniowie, W szkole, we wszystkich klasach, od kilku lat, obowiązuje strój szkolny uzgodniony z radą rodziców i samorządem uczniowskim. Uczniowie, ubierają strój szkolny na wszystkie uroczystości szkolne (Dzień Edukacji, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Patrona/Imieniny Marszałka, eg i inne) oraz w każdy poniedziałek. Strój ucznia LXXVI Liceum Ogólnokształcącego składa się z: białej koszuliRead more ⟶

Stolica wspiera zdolnych uczniów

115 uczniów i uczennic warszawskich szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia Prezydenta m.st. Warszawy – SAPERE AUSO. Młodzież została nagrodzona za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze i zaangażowanie społeczne. Jednym ze stypendystów jest uczeń naszego liceum – Marcin Ochmański z kl. 3P. Ten niezwykły młody człowiek zachwycił komisję stypendialną swoim zaangażowaniem na rzecz ludzi potrzebujących pomocy, chorych iRead more ⟶

W Czerwonym Borze

14go września klasa 1B, 1M oraz 2B rozpoczęły obóz szkoleniowy na poligonie w Czerwonym Borze. Pierwszy dzień, a już pełni wrażeń. Po przyjeździe sprawdzono nam zawartość plecaków. Z zakazanych towarów znaleziono tylko lektury i podręczniki 🙂 Zakwaterowanie i zajęcia z musztry poprzedziły ognisko integrujące. Taka kolacja w pięknym otoczeniu lasu i stawu, podobała się wszystkim.Read more ⟶

Do uczniów!

Drodzy uczniowie, w czasie gdy szkoła jest czasowo zamknięta nie oznacza to czasu ferii, zabawy, spotkań towarzyskich. To czas na wykonanie poleceń nauczycieli oraz czytanie, granie czy oglądanie filmów, ewentualnie  spacer. Nauczyciele będą Wam zdalnie poprzez (E-dziennik, Facebook, e-mail i inne formy komunikacji) przekazywali zadania do wykonania, których wykonanie będzie kontrolowane i oceniane. Szczególnie proszęRead more ⟶

Skip to content