Strzelanie pod oGROMnym okiem

Drugi dzień wyjazdu integracyjnego spędziliśmy na strzelnicy i na zajęciach przedmiotowych. Najpierw przeszliśmy szkolenie strzeleckie, zanim każdy z nas miał szanse oddać 3 próbne strzały i 5 właściwych. Szkolenie i strzelanie przeprowadzili specjaliści z GROM’u. Równolegle dla poszczególnych grup były prowadzone niezwykle wyczekiwane przez nas 🙂 zajęcia z matematyki, historii i biologii. Zajęcia wychowania fizycznegoCzytaj więcej ⟶

Skip to content