V Warszawski Konkurs Piosenki Niepodległościowej „RADUJE SIĘ SERCE…” rozstrzygnięty.

17 grudnia odbył się w naszym liceum Finał V Warszawskiego Konkursu Piosenki Niepodległościowej „Raduje się serce…”. Tegoroczne zmagania po raz kolejny współorganizowaliśmy z Domem Kultury Praga. Tematem wiodącym była niepodległość z racji obchodów sto pierwszej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także uczczenie 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, 75-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 30-tej rocznicy pierwszych wolnych wyborów. 

W konkursie wzięło udział 14 szkół, Jury wysłuchało 32 występów, a na scenie pojawiło się ponad 80. wykonawców. Wystąpili uczniowie ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Warszawy oraz Nowego Dworu Mazowieckiego.

Występy młodych artystów oceniało Jury w składzie: Pani Dyrektor Izabela Nowak-Piłka – dyrektor LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Przewodnicząca Komisji Konkursowej, Pani dr Elżbieta Siczek – Dyrygent Chóru Dziecięcego Państwowej Szkoły Muzycznej nr 2 im. Fryderyka Chopina oraz Chóru Camerata Varsovia, Wicedyrektor Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – Członek Jury oraz Pani Marzena Wieczorek-Starczewska – Kierownik Pionu Artystycznego Domu Kultury PRAGA – członek Jury.

Podsumowując Konkurs Pani dr Elżbieta Siczek podkreśliła liczny udział uczniów szkół ponadpodstawowych, co jest wyjątkiem, jeśli chodzi o konkursy muzyczne. 

Pani Dyrektor Izabela Nowak-Piłka podziękowała uczestnikom, a w sposób szczególny opiekunom, którzy zachęcają młodzież. Po raz pierwszy w tej edycji uczniowie zgłaszali się także indywidualnie, co świadczy o chęci realizowania się ludzi młodych i potrzebie organizowania tego typu konkursów. 

 Lista laureatów:

 KATEGORIA – SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I- VI

Wyróżnienia:

Lena Cetin ze Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg–Zarembiny w Warszawie

Barbara Gacek Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie

– Nagroda specjalna od Domu Kultury Praga – Marta Kakowska uczennica Szkoły Podstawowej nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego w Warszawie

Miejsca III Jury nie przyznało.

Miejsce II ex equo: 

Natalia Czyżewska, Alicja Czyżewska, Karolina Czyżewska ze Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie.

– Miejsce II – zajęła Marta Zalewska – Uczennica Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Dworze Mazowieckim

– Miejsce I – Izabela Łuszczak Uczennica Szkoły Podstawowej nr 66 im. Księdza Juliana Chrościckiego w Warszawie

KATEGORIA – SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY VII – VIII

Wyróżnienie:

 – Warszawskie Nutki w składzie: Nina Zakrzewska ( VII kl), Anna Kazubek ( II), Zuzanna Dziewicka ( V), Alicja Próchnicka (III), Teresa Willamowska (V) ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 

Miejsca II i III Jury nie przyznało.

 Miejsce I :

Zofia Sosińska Uczennica Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Dworze Mazowieckim

KATEGORIA – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Wyróżnienia: 

Małgorzata Leleń z Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wiktoria Hałatkiewicz – Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego

Miejsce III:

Anieli Kirszling – Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

II MIEJSCE:

Katarzyna Rębowska – LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

I MIEJSCE ex equo:

Gabriela Banaszek – Zespół Szkół nr 40 w Warszawie im. Stefana Starzyńskiego

Aleksandra Sędzielewska – Uczennicania Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie 

Grand Prix całego Konkursu otrzymała Małgorzata Odrzywolska, która występowała w kategorii W kategorii klas 1- 6.

Serdecznie gratulujemy Laureatom oraz ich Opiekunom.

Dodaj komentarz

Skip to content