Przedmioty

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym

klasa policyjna (1P)

język polski, matematyka, język angielski oraz wyższa ocena z historii lub wiedzy o społeczeństwie

klasa personelu pokładowego (1L)

język polski, matematyka, geografia, język angielski

klasa medyczna (1M)

język polski, matematyka, język angielski oraz wyższa ocena z biologii lub chemii

klasa bezpieczeństwa (1B)

język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Przedmioty realizowane jako rozszerzone

policyjna

personelu pokładowego

medyczna

bezpieczeństwa

GEOGRAFIA

J.ANGIELSKI

HISTORIA

WOS

BIOLOGIA

CHEMIA

INFORMATYKA

Przedmioty specjalistyczne i pozostałe języki obce realizowane w klasach

policyjna

personelu pokładowego

medyczna

bezpieczeństwa

szkolenie wojskowe

strzelectwo

wiedza o służbach mundurowych

ratownictwo medyczne

kompetencje personelu pokładowego

drugi język do wyboru (jeden z poniższych):

język hiszpański

język niemiecki