Przedmioty

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym

klasa policyjna (1P)

język polski, matematyka, język angielski oraz wyższa ocena z historii lub wiedzy o społeczeństwie

klasa personelu pokładowego (1L)

język polski, matematyka, geografia, język angielski

klasa medyczna (1M)

język polski, matematyka, język angielski oraz wyższa ocena z biologii lub chemii

klasa bezpieczeństwa (1B)

język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Przedmioty realizowane jako rozszerzone

policyjna

personelu pokładowego

medyczna

bezpieczeństwa

BIOLOGIA

CHEMIA

GEOGRAFIA

HISTORIA

INFORMATYKA

J.ANGIELSKI

J.POLSKI

WOS

Przedmioty specjalistyczne i pozostałe języki obce realizowane w klasach

policyjna

personelu pokładowego

medyczna

bezpieczeństwa

szkolenie wojskowe

strzelectwo

wiedza o służbach mundurowych

ratownictwo medyczne

kompetencje osobiste personelu pokładowego

Drugi język do wyboru (jeden z poniższych):

język hiszpański

język niemiecki

Skip to content