Matura poprawkowa – ważne informacje

Absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, winni złożyć w sekretariacie uczniowskim szkoły „Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym” (plik do poprania na dole strony). Pobrany dokument należy wydrukować, poprawnie i uważnie wypełnić a następnie dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipcaCzytaj więcej ⟶

Skip to content