Komunikat Dyrektora Szkoły

Uprzejmie informuję, że w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Warszawie zawieszam zajęcia w dniach 11-13 marca 2020 r. zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U.Czytaj więcej ⟶

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

Skip to content