GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

Giełda podręczników będzie odbywała się w SALI GIMNASTYCZNEJ. W czasie brania udziału w giełdzie wszystkich uczniów obowiązują maseczki lub przyłbice oraz bezwzględna dezynfekcja rąk przed i po opuszczeniu sali. Uczniowie zobowiązani są do wykonywania poleceń profesorów organizujących giełdę. Uczniowie sprzedający  powinni każdy podręcznik zaopatrzyć w kartkę zawierającą następujące dane: nazwisko i imię sprzedającego klasa numerCzytaj więcej ⟶

Skip to content