Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo. Z uwagi na podniesienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników administracji. Prosimy o kontakt tylko telefoniczny lub e-mailowy z pracownikami szkoły. Szkoła zamknięta zgodnie z Rozp. MEN z 11 marca 2020 roku, w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Izabela Nowak-Piłka

Dyrektor LXXVI Liceum Ogólnokształcącego
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  • Uczeń klasy mundurowej zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, w tym ustalonego dla klas mundurowych ubioru szkolnego. KLASAOZNACZENIE OPIS ZESTAWU i KOSZTKlasa...
  • Absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, winni złożyć w sekretariacie uczniowskim szkoły „Oświadczenie o zamiarze przystąpienia...
  • Zakończyliśmy kolejny rok nauki. Rok pełen ograniczeń i wyzwań. Czekało nas wiele przeciwieństw losu, ale wyszliśmy mocniejsi, pełni wiary w...
  • Szanowni Państwo, Drodzy Laureaci IX Warszawskiego Konkursu „ Tak żyć, jak żyłem, warto było…” Serdecznie zapraszamy Państwa oraz Państwa Uczniów na...
0
uczniów
0
nauczycieli
0
sal dydaktycznych
0
tyle uczy się u nas Wiktorii 🙂

Dlaczego nasza szkoła?

wsparcie talentów i wybitnych
indywidualności twórczych

nauka w klasach: medycznej, personelu pokładowego, bezpieczeństwa oraz policyjnej
certyfikowane kursy walki wręcz oraz szkolenia służb mundurowych
przyjazna, życzliwa atmosfera
klasa_policyjna

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Skip to content