POMOC I WSPARCIE

Gdzie szukać pomocy i wsparcia?

Pedagog szkolny:

Magdalena Sitnicka

tel. 22 619 30 83, wew. 13
e-mail: pedagog.pilsudski@op.pl

godziny pracy:

poniedziałek – – – – –
wtorek 9.00 – 14.00
środa 11.00 -16.00
czwartek 10.00 – 16.00
piątek 10.00 – 16.00

Katarzyna Kulik

tel. 22 619 30 83, wew. 13

godziny pracy:

poniedziałek 8.00 – 13.00
wtorek 8.00 – 13.00
środa 8.00 – 13.00
czwartek 8.00 – 13.00
piątek – – – – –

Mariusz Sękowski

tel. 22 619 30 83, wew. 13

godziny pracy:

poniedziałek – – – – –
wtorek – – – – –
środa 9.00 – 16.00
czwartek – – – – –
piątek – – – – –

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
(poradnia, z którą współpracuje nasza szkoła)

 • Pomoc dla dzieci, młodzieży i rodziców.
 • Terapia indywidualna. Terapia rodzinna. Socjoterapia.
 • Konsultacje z psychologiem.
 • Pomoc w sytuacjach kryzysowych i trudnościach życiowych.
 • Doradztwo zawodowe. Pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia.
 • Konsultacje i warsztaty dla rodziców.

Adres:

ul. Otwocka 3, Warszawa,
tel. (22) 619 01 94
strona www: ppp5.pl
Psycholog: Rafał Cybulski

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla dzieci i młodzieży działająca w ramach pierwszego poziomu referencyjnego w Warszawie – Praga-Pólnoc

Oferuje porady z:

 • Psychologiem
 • Psychoterapeutą
 • Terapeutą środowiskowym.

W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią COVID-19, poradnia oferuje konsultacje specjalistyczne za pomocą teleporady.

Wszystkie świadczenia udzielane są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (bez skierowania).

Adres:

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży
ul. Brzeska 12, 03-739 Warszawa
tel. (22) 468 25 01
e-mail: poradnia.psychologiczna@centrumzagorze.pl

Stowarzyszenie dla Rodzin:

 • Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Pomoc prowadzona indywidualnie i grupowo.
 • Pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych, z problemami wychowawczymi, uzależnień, przemocy.
 • Poradnictwo. Grupy wsparcia. Psychoterapia. Zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe. Szkolenia.

Adres:

ul. Ząbkowska 39 m. 1,2, Warszawa,
tel. (22) 619 42 67
strona www: www.stowarzyszeniedlarodzin.pl

Poradnia Rodzinna:

 • Pomoc osobom w wieku 13-24 lat z problemami osobistymi, rodzinnymii społecznymi, jak również ich rodzicom.

Adres:

ul. Mokotowska 55, Warszawa,
tel. (22) 622 99 09,
e-mail: mpu@pfs.pl

UZALEŻNIENIA

Młodzieżowa Poradnia Uzależnień
Powiślańska Fundacja Społeczna

Adres:

ul. Mokotowska 55, Warszawa,
tel. (22) 622 99 09
e-mail: mpu@pfs.pl

Poradnia Uzależnień

Adres:

ul. Dzielna 7, Warszawa
tel. (22) 831 78 43 (dla dorosłych)
tel. (22) 831 19 20 (dla dzieci do 18 lat)

TELEFONY ZAUFANIA

 • Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” (dla osób pokrzywdzonych przestępstwem , doświadczających lub będących świadkami przemocy w rodzinie) (22) 668 70 00
 • Centrum Psychologicznej Pomocy Rodzinie (22) 621 11 51
 • Młodzieżowy Telefon Zaufania w Warszawie 19 288
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 0 801 120 002
 • Telefon Zaufania d.s. Uzależnień i AIDS (22) 628 03 36
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii (22) 827 22 43, (22) 828 26 73
 • Stowarzyszenie Antynarkotyczne „KARAN” (22) 618 65 97
 • Telefon zaufania dla rodzin z problemem uzależnienia (22) 844 44 70
 • Antydepresyjny telefon zaufania fundacji Itaka (22) 654 40 41

Jeśli masz problem, potrzebujesz pomocy i wsparcia, pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc pedagoga,swojego wychowawcy i nauczycieli.

DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE

 • Diagnoza predyspozycji zawodowych, uwzględniająca zainteresowania, osobowość, temperament i możliwości intelektualne.
 • Rozmowy, konsultacje, porady indywidualne dla uczniów i rodziców dotyczące wyboru szkoły i planowania kariery zawodowej.
 • Informacja o szkołach, możliwościach edukacyjnych, zawodach i rynku pracy.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

Adres:

ul. Namysłowska 1, Warszawa,
tel. (22) 670 07 04
Psycholog, doradca zawodowy: p. Monika Stolarska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

Adres:

ul. Otwocka 3, Warszawa,
tel. (22) 619 01 94

Stowarzyszenie dla Rodzin.

Adres:

ul. Ząbkowska 39, Warszawa,
tel. (22) 619 42 67

Skip to content