KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas maturalnych.
Uprzejmie informuje, ze w związku rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zorganizowaliśmy konsultacje w trybie stacjonarnym z przedmiotów maturalnych (język polski, matematyka, język angielski, przedmioty nauczanie w zakresie rozszerzonym) odbywają się w miarę potrzeb po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Nauczyciel udzielający konsultacji określa czas ich trwania. Minimalny czas konsultacji to 15 min. Uczestnicy konsultacji punktualnie je rozpoczynają i kończą.

Konsultacje w budynku szkoły odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym, tzn. grupa uczniów przebywająca w tym samym czasie w jednym popieszczeniu nie może przekroczyć czterech osób; uczestnicy konsultacji noszą obowiązkowo maseczki ochronne lub przyłbice, zachowują dystans co najmniej 2 metrów oraz dezynfekują ręce; w konsultacjach mogą brać udział jednie uczniowie zdrowi.

Uczniowie nie mogą gromadzić się w częściach wspólnych (korytarzach, klatkach schodowych, toaletach itd.).

Konsultacje w budynku szkoły zgodnie z wytycznymi władz oświatowych stanowią jedynie uzupełnienie zajęć lekcyjnych i nie mogą ich zastąpić.

Z tego powodu, że w Warszawie i województwie mazowieckim odnotowuje się dużą liczbę osób zarażonych wirusem Covid-19 konsultacje te obywają się z danym nauczycielem raz w miesiącu (zgodnie z załączonym harmonogramem).

Harmonogram ten ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną może ulec zmianie.
Jednocześnie informujemy, że nauczyciele naszego Liceum prowadzą zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego w trybie zdalnym zgodnie z załączonym planem.

Pozdrawiam Izabela Nowak Piłka

TERMINY ZAJĘĆ ZOSTANĄ PODANE PO USTALENIU ICH Z UCZNIAMI I DYREKCJĄ

Skip to content