Konferencja:

Dobrostan młodych dorosłych

Celem Konferencji jest przedstawienie dobrych praktyk budowania dobrostanu młodych dorosłych i przez młodych dorosłych.

26 maja 2022 r.
czwartek

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9

Program konferencji

11:30 - 12:00

Rejestracja uczestników

12:00 - 12:45

Zdrowie i styl życia młodych dorosłych – dr Przemysław Borkowski (Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy)

12:45 - 13:15

Work – life balance. Rola równowagi w osiąganiu dobrostanudr Anna Guzy (Centrum Diagnostyki i Psychoterapii „Optima” w Gliwicach)

13:15 - 13:45

Pudełko wartości młodego dorosłego – Zofia Węglowska (GENERATOR POMYSŁÓW)

13:45 - 14:10

Szkoła przestrzenią budowania dobrostanu młodych dorosłych – dobre praktyki

Dyrektor Izabela Nowak-Piłka (LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie)

Dyrektor Marta Krajkowska (Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Warszawie)

Dr Teresa Hołdakowska (Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie)

14:10 - 14:30

Przerwa kawowa

14:30 - 15:00

Młody dorosły współkreatorem swojego środowiska – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Praca w sekcjach tematycznych

15:00 - 15:45

Sekcja 1.

Pudełko wartości młodego dorosłego - Zofia Węglowska (GENERATOR POMYSŁÓW

Sekcja 2.

Żona modna czy odpowiedzialna konsumentka? – dr Magdalena Ochwat (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

15:45 - 16:45

Sekcja 3.

Od pomysłu do realizacji – jak zrobić swój pierwszy film dokumentalny? – Karolina Śmigiel (Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy)

16:45 - 17:00

Podsumowanie konferencji -

dr Alina Karaśkiewicz (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie)

Lidia Kalicińska (LXXVI Liceum Ogólnokształcące  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie)

Organizatorzy:

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. MArszałka Józefa Piłsudskiego
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. MArszałka Józefa Piłsudskiego
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Skip to content