IX WARSZAWSKI KONKURS „TAK ŻYĆ, JAK ŻYŁEM, WARTO BYŁO…”

WYNIKI IX WARSZAWSKIEGO KONKURSU
„TAK ŻYĆ, JAK ŻYŁEM, WARTO BYŁO…”

Dobiegł końca IX Warszawski Konkurs poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Ze względu na pandemię oraz egzaminy maturalne, a następnie ósmoklasisty Jury obradowało dopiero w poniedziałek 31 maja b.r.

Ogółem na konkurs wpłynęło 219 prac w czterech kategoriach:

 • Przedszkola: 39 prac
 • Szkoły podstawowe: klasy I – III oraz IV- VIII: 165 prac
 • Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe: 14 prac

W Konkursie udział wzięło 21 szkół i zespołów szkół, 10 przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.

LAUREACI:

PRZEDSZKOLE:
Kategoria: zakładka do książki dla Marszałka
Lp.Imię i nazwisko ucznia, Temat pracy/ technika wykonaniaNazwa szkoły/przedszkola i adres
1.Milena Danielewskazakładka do książkiPrzedszkole Gminne w Jabłonnie
2.Wiktoria Kuźmińskazakładka do książkiPrzedszkole Gminne w Jabłonnie
3.Miłosz Czarneckizakładka do książkiPrzedszkole Gminne w Jabłonnie
4.Martyna Mółkazakładka do książki Przedszkole Gminne w Jabłonnie
5.Franciszek Bałkowieczakładka do książkiMiejskie Przedszkole nr2 w Sokołowie Podlaskim
6.Zofia Iwaniukzakładka do książkiMiejskie Przedszkole nr2 w Sokołowie Podlaskim
7.Jan Janistazakładka do książkiMiejskie Przedszkole nr2 w Sokołowie Podlaskim
8.Maria Nierobiszzakładka do książkiPrzedszkole Gminne w Jabłonnie
SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I - III
Kategoria: kartka z pamiętnika małego Józia, ucznia szkoły podstawowej
Lp.Imię i nazwisko ucznia, Temat pracy/ technika wykonaniaNazwa szkoły i adres
1.Maja Skibakartka z pamiętnikaSzkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie
2.Miłosz Mikulskikartka z pamiętnikaSzkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pil. Mariana Pisarka w Radzyminie
3.Stanisław Zalewskikartka z pamiętnikaSzkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pil. Mariana Pisarka w Radzyminie
4.Eliza Dzięcielskakartka z pamiętnikaSzkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim
5.Wojciech Suligakartka z pamiętnikaSzkoła Podstawowa nr 3 w Markach
SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV- VIII
Kategoria: projekt banknotu poświęconego 100. Rocznicy Cudu nad Wisłą
Lp.Imię i nazwisko ucznia, Temat pracy/ technika wykonaniaNazwa szkoły i adres
1.Martyna Borowskaprojekt banknotuSzkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka"
2.Wiktoria Popisprojekt banknotuSzkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim
3.Małgorzata Barygaprojekt banknotuSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie
4.Nina Budekprojekt banknotuSzkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pil. Mariana Pisarka w Radzyminie
5.Maria Błażejewiczprojekt banknotuSzkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach
6.Amelia Dygnosprojekt banknotuSzkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie
7.Agata Ulejczykprojekt banknotuSzkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim
8.Oliwia Żełaniecprojekt banknotuSzkoła Podstawowa nr 312 im. E. Szelburg- Zarębinej w Warszawie
9.Nikodem Jarosińskiprojekt banknotuSzkoła Podstawowa im. J. Joteyko w Grodzisku Mazowieckim
10.Aniela Bohoprojekt banknotuSzkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pil. Mariana Pisarka w Radzyminie
11.Filip Nojbertprojekt banknotuSzkoła Podstawowa im. S. Starzyńskiego w Nasielsku
12.Oliwia Szturemskaprojekt banknotuSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 im. Klonowego Liścia w Warszawie
13.Emil Tsosprojekt banknotuSzkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA / PONADPODSTAWOWA
Kategoria: storyboard lub komiks związany z wojną polsko – bolszewicką 1920 roku lub innym ważnym wydarzeniem z życia Marszałka, legionów
L.p.Imię i nazwisko uczniaTemat pracy/ technika wykonaniaNazwa szkoły i adres
1.Agnieszka Kania storyboard lub komiksLiceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
2.Oliwia Stanickastoryboard lub komiksLiceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
3.Bartosz Konopkastoryboard lub komiksZespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
4.Łukasz Rondośstoryboard lub komiksZespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
5.Magdalena Cyganstoryboard lub komiksZespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
6.Matylda Gumularzstoryboard lub komiksZespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Członkowie Jury gratulują wszystkim uczestnikom oraz Państwu Opiekunom Konkursu i wraz z Organizatorem zapraszają do uczestnictwa w kolejnych edycjach.

 Wkrótce opublikujemy termin gali finałowej, która odbędzie się on-line oraz sposób odbioru nagród.

Przedłużony termin zgłoszeń do IX Warszawskiego Konkursu „Tak żyć, jak żyłem, warto było…”

Szanowni Państwo, z uwagi na sytuację pandemiczną i ograniczenia w kontaktach z uczniami oraz liczne zapytania i prośby dotyczące możliwości zgłoszenia Państwa Uczniów  do Konkursu, przedłużamy termin zgłoszeń aż do daty nadsyłania prac. 

Prosimy  zgłoszenie dołączyć do prac  i przesłać na nasz adres.

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy

Regulamin
IX Warszawskiego Konkursu
„Tak żyć, jak żyłem, warto było…” Józef Piłsudski.

Tematy dziewiątej edycji konkursu dotyczą życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego dokonań na rzecz wolnej Polski.

 1. O honorowy patronat nad Konkursem wystąpiliśmy do: Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiej Kurator Oświaty, Prezydenta m.st.Warszawy, Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Muzeum Niepodległości, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Dowództwa Garnizonu Warszawa.

UWAGA:
Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

 1. Organizatorem konkursu jest LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Kowelska 1.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży postaci i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego działalności niepodległościowej i państwotwórczej. Pogłębienie wiedzy na temat dziejów II Rzeczypospolitej, a także kształtowanie postaw patriotycznych.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Warszawy oraz województwa mazowieckiego.
 1. Nagrody: Jury po ocenie prac przyznaje w każdej kategorii wiekowej nagrody za miejsca od I do III oraz wyróżnienia. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania któregoś z miejsc lub przyznania nagrody za to samo miejsce ex quo. Jury może także w danej kategorii nie przyznać wyróżnień. Ponadto za prace szczególnie wybitne Jury może przyznać nagrodę specjalną Grand Prix.
 1. Etapy konkursu i zgłaszania prac.

I etap szkolny – uczniowie indywidualnie wykonują prace. Szkolna Komisja Konkursowa kwalifikuje do II etapu do pięciu najlepszych prac z jednej szkoły i przesyła je wraz z protokołem (zał. nr 2) na adres organizatora do 09 kwietnia 2021 r. (z dopiskiem konkurs). Decyduje data stempla pocztowego.

II etap warszawski – przeprowadzony będzie przez organizatora konkursu, który powoła Komisję Konkursową. Jury dokona oceny zgromadzonych prac i wyłoni najlepsze prace z każdego etapu edukacyjnego. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów: strona merytoryczna, zamysł twórczy, wybór zakresu tematycznego, technika wykonania i estetyka, samodzielność wykonania pracy, oryginalność pomysłu, walory artystyczne. (Bardzo prosimy Państwa Opiekunów o zwrócenie szczególnej uwagi na stronę merytoryczną i formalną pracy, które zdecydowanie mają wpływ na decyzje Jury np. : zachowanie proporcji pracy, zgodność z realiami historycznymi, a w przypadku przedszkoli na samodzielność wykonania pracy przez dziecko. Prosimy nie dopisywać za dziecko komentarzy, tytułów itp., ponieważ to wpływa na ocenę pracy. Wszelkie wpisy może wykonać tylko dziecko).

 1. Forma i wykonanie prac konkursowych.
  Forma prac konkursowych została zróżnicowana dla przedszkoli oraz kolejnych typów szkół.

UWAGA:
Wszystkie zadania konkursowe mają charakter indywidualny. Prace grupowe, wykonane niesamodzielnie lub nie spełniające wymogów tematu nie będą brane pod uwagę.

 • Przedszkola:

A. Wykonaj dowolną techniką zakładkę do książki dla Marszałka. Uwzględnij, czym Marszałek interesował się, kim był. (Praca musi być w pełni samodzielna). Format pracy minimum połowa kartki z bloku A 4.

 • Szkoły podstawowe – klasy 1-3:

A. W dowolnej technice wykonaj kartkę z pamiętnika małego Józia, ucznia szkoły podstawowej.

 • Szkoły podstawowe – klasy 4-8:
A. Wykonaj dowolną techniką projekt banknotu awers/rewers ( jako dwa odrębne elementy, by łatwiej było wyeksponować na wystawie)poświęconego 100. Rocznicy Cudu nad Wisłą. Uwzględnij elementy niezbędne przy projekcie banknotu i realia historyczne. Praca powinna być minimum w formacie A4.
 • Szkoły ponadpodstawowe /ponadgimnazjalne:
A. Wykonaj w dowolnej technice mini storyboard lub komiks związany z wojną polsko – bolszewicką 1920 roku lub innym ważnym wydarzeniem z życia Marszałka, legionów. Pamiętaj, że jest to konkurs historyczno – plastyczny. Format minimum A4.
 1. Terminarz konkursu:
 • do 17 lutego 2021 r. ogłoszenie konkursu.
 • do 28 lutego 2021 r. zgłoszenia udziału szkoły w Konkursie. Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (zał. nr 1) drogą elektroniczną na adres konkurs.pilsudski@wp.pl
 • do 09 kwietnia 2021 r. nadsyłanie prac konkursowych wraz z protokołem (zał. nr 2) na adres organizatora (decyduje data stempla pocztowego).

Każda praca musi być opatrzona następującymi danymi:

 • imię i nazwisko autora
 • wiek autora
 • kategoria pracy
 • nazwa i adres szkoły wraz z numerem telefonu
 • imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy

UWAGA:
prosimy o czytelny opis prac, drukowanymi literami, a także ich staranne zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas przesyłki.

 • 26 kwietnia 2021 r. – posiedzenie Komisji Konkursowej
 • 12 maja 2021 r. – ogłoszenie listy laureatów na stronie internetowej LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Jeżeli pozwolą warunki sanitarne termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ustalony osobnym komunikatem.

A. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

B. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika do celów konkursowych (zał. nr 3). Zgodę należy dostarczyć wraz z pracą do organizatora konkursu.

C. Adres organizatora: LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel./fax (022) 619 30 83, e-mail: konkurs.pilsudski@wp.pl

Wszelkie zapytania związane z konkursem prosimy kierować do koordynatorów: Lidii Kalicińskiej, Małgorzaty Geresz.

 1. Uwagi końcowe:
 • Konkurs odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących zasad Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Uczestnicy pokrywają koszty przesyłek prac konkursowych.
 • Organizator nie przesyła nagród. Laureaci Konkursu są zobowiązani do odbioru nagród w wyznaczonym terminie, w siedzibie organizatora. Mogą to uczynić osobiście laureaci, nauczyciele- opiekunowie, rodzice, opiekunowie prawni laureata lub za okazaniem upoważnienia , osoby trzecie.

Patroni honorowi Konkursu

Wojewoda Mazowiecki
Mazowiecki Kurator Oświaty
Muzeum Niepodległości
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Centralna Biblioteka Wojskowa
Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku

Załączniki:

Skip to content