Uroczysty Capstrzyk pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie uczestniczyli pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w uroczystym Capsrztyku Niepodległości oddając hołd bohaterom biorącym udział w walkach o niepodległość naszej ojczyzny.

Młodzież dumnie reprezentowała nasza szkołę. Podczas uroczystości prowadzonej przez DGW złożyliśmy wieniec pod pomnikiem naszego patrona.

Dziękujemy łlodzieży za udział, a Radzie Rodziców za ufundowanie pięknego wieńca.

Skip to content