Nasza szkoła bierze udział w projekcie STEAM2GO

Nasza szkoła uczestniczy w pracach nad międzynarodowym projektem STEAM2GO finansowanym z UE w ramach programu Erasmus+. W ramach projektu współpracujemy z instytucjami naukowymi i dydaktycznymi z Polski, Grecji, Cypru oraz Włoch (m.in. Politechnika Ateńska, Uniwersytet Florencki, Edumotiva – European Lab for Educational Technology).

Projekt wpisuje się w trend Maker Movement i ma na celu udostępnienie jak największej liczbie uczniów mobilnych makerspace’ów, czyli przestrzeni wyposażonych w odpowiednie narzędzi (również cyfrowe) umożliwiających realizację projektów i pomysłów uczniów. Edukacja w takich przestrzeniach ma odbywać się w oparciu o model STEAM (ang. Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics), który jest połączeniem wiedzy z różnych obszarów – nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.

Logo projektu STEAM2GO
Logo projektu STEAM2GO

Metoda STEAM wykorzystuje formę projektów i warsztatów co zapewnia szybsze i trwalsze przyswajanie wiedzy. Opiera się na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy, kreatywności i pracy grupowej – uczniom zostaje przedstawiony problem, który muszą rozwiązać na drodze współpracy, wykorzystując swoją kreatywność, twórcze myślenie i łącząc wiedzę z różnych obszarów (przedmiotów szkolnych).

Dodaj komentarz

Skip to content