Absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, winni złożyć w sekretariacie uczniowskim szkoły „Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym” (plik do poprania na dole strony).

Pobrany dokument należy wydrukować, poprawnie i uważnie wypełnić a następnie dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2021 r. do godziny 14:00.

Plik do pobrania:
Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (plik .PDF)

Skip to content