Stypendia m.st. Warszawy dla uczniów

Stypendium SAPERE AUSO – adresowane do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, pobierających naukę na terenie m.st. Warszawy, bez względu na miejsce zamieszkania.

Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia br.

Szczegóły: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia/22270-stypendia-mst-warszawy-sapere-auso-na-rok-szkolny-20202021

Stypendium im. Jana Pawła II – adresowane do szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne.

              Nabór wniosków trwa do 31 lipca br.

Szczegóły: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

Jednocześnie informuję, że w 2020 roku został uruchomiony pilotaż Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS), gdzie od bieżącej edycji Wnioskodawcy mogą wypełniać wnioski o ww. stypendia edukacyjne m.st. Warszawy. Dostęp: www.um.warszawa.pl/stypendia 

Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do operatora. 

W związku z sytuacją epidemiczną, prosimy o składanie wniosków w możliwie szybkim terminie. 

Dodaj komentarz

Skip to content