PODPISALIŚMY POROZUMIENIE Z WOJSKIEM!!!

Nareszcie w iście żołnierski sposób zintegrujemy się z wojskiem!
23 stycznia nasza szkoła podpisała porozumienie z Pułkiem Ochrony im. gen. bryg. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury.

Celem tej współpracy jest m.in. promowanie patriotycznych postaw uczniów naszej szkoły, zawodowej służby wojskowej, pozyskanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa oraz zintegrowanie środowiska żołnierskiego i szkolnego.

W ramach integracji będziemy m.in. wymieniać się doświadczeniami z zakresu wychowania i edukacji, organizować wspólnie przedsięwzięcia kulturalno – oświatowe, spotykać się  z żołnierzami – uczestnikami misji pokojowych, stabilizacyjnych i obserwacyjnych oraz uczestniczyć w ważnych wydarzeniach rocznicowo – historycznych na terenie pułku.
Otrzymamy również wsparcie merytoryczne i logistyczne szkolnych przedsięwzięć. 

Jednym słowem – strzał w dziesiątkę!

Dodaj komentarz

Skip to content