Komunikat Dyrektora Szkoły

Uprzejmie informuję, że w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Warszawie zawieszam zajęcia w dniach 11-13 marca 2020 r. zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm. ).

Izabela Nowak-Piłka

Dyrektor LXXVI Liceum Ogólnokształcącego

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dodaj komentarz

Skip to content