Informacja Dyrektora szkoły

Szanowni Państwo,
w związku z rozwijająca się coraz bardziej w Europie epidemią korona-wirusa postanowiłam:

 1. Założyć dozownik z płynem odkażającym do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.
  Uprzedzam ze względu na duże braki na rynku może go zabraknąć.
 2. Zwiększyć dbałość o dezynfekcje i czystość w  szkolnych łazienkach.
 3. Zabezpieczanie papieru, mydła i papieru oraz płynu dezynfekującego w łazienkach.
 4. Po każdym zakończonym dniu zajęć Panie sprzątające są zobowiązane przetrzeć płynem dezynfekującym ławki i krzesła.
 5. Poza gabinetem medycznym, zakupiono dodatkowe termometry do sekretariatu,aby w przypadku pojawienia się złego samopoczucia ucznia czy pracownika mierzyć temperaturę ciała.
 6. Rozwieszono instrukcje prawidłowego mycia rąk w widocznych miejscach.
 7. Nauczyciele, wychowawcy maja obowiązek poinformowania uczniów o higienie osobistej (w tym częstego i prawidłowego mycia rak), prawidłowym trybie życia oraz zadbać o wietrzenie sal lekcyjnych i korytarzy.
 8. Nie organizujemy wyjść na imprezy masowe i wycieczek w miejsca zagrożone.
 9. Wszystkich uczniów zaziębionych, chorych podejrzanych o zmniejszenie odporności będziemy zwalniać w uzgodnieniu z Państwem z zajęć lekcyjnych.
 10. Będziemy stosować się do procedur przyjętych w przypadku określenia strefy zagrożonej.

Będę na bieżąco Państwa informować o sytuacjach zagrożenia i działań podejmowanych przez dyrektora w szkole.
W dniu dzisiejszym dyrektorzy szkół uczestniczą w spotkaniach z Kuratorami Oświaty.

Proszę o zatrzymanie w domach młodzieży w przypadku zaziębienia, choroby, opryszczki itp (obniżona odporność). Warto przed wyjściem z domu zmierzyć temperaturę ciała i w przypadku temperaturę 38 stopni pozostać w domu.

Pozdrawiam Izabela Nowak-Piłka

Dodaj komentarz

Skip to content