Do uczniów!

Drodzy uczniowie, w czasie gdy szkoła jest czasowo zamknięta nie oznacza to czasu ferii, zabawy, spotkań towarzyskich. To czas na wykonanie poleceń nauczycieli oraz czytanie, granie czy oglądanie filmów, ewentualnie  spacer.

Nauczyciele będą Wam zdalnie poprzez (E-dziennik, Facebook, e-mail i inne formy komunikacji) przekazywali zadania do wykonania, których wykonanie będzie kontrolowane i oceniane.

Szczególnie proszę Maturzystów  o pracę samodzielną pod kierunkiem nauczycieli, to dla Was coraz krótszy czas by przygotować się do Egzaminu Dojrzałości. 

Kochani to co teraz istotne, uchrońcie przed zarażeniem swoich bliskich: rodziców, rodzeństwo, dziadków. A jest to możliwe jedynie poprzez pozostanie w domu.

Izabela Nowak-Piłka

Dyrektor LXXVI Liceum Ogólnokształcącego

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dodaj komentarz

Skip to content