Ślubowanie

W dniu 11 października br. w naszym liceum odbyła się bardzo ważna uroczystość. Ślubowanie klas pierwszych oraz uczczenie Dnia Edukacji Narodowej jako upamiętnienie powstania Komisji Edukacji Narodowej.

Nasi uczniowie ubrani na galowo ślubowali rotę przysięgi na sztandar szkoły. Przedstawiciele klas otrzymali z rąk dyrektora szkoły symbolicznie tarczę 76 LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zostały złożone kwiaty pod tablicą naszego patrona.

Uczniowie klas starszych przekazali młodszym kolegom poczet sztandarowy.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego powiedziała do młodszych koleżanek i kolegów „… jestem przekonana, że w naszym liceum znajdziecie nie tylko inspiracje co do wyboru przyszłej drogi życiowej, ale także życzliwość, zrozumienie oraz zawiążecie nowe przyjaźnie, które będą trwały przez długie lata. Wierzę w to, że czas spędzony w Piłsudskim będzie tym najwspanialszym…”.

Dyrektor szkoły p. Izabela Nowak Piłka złożyła życzenia gronu pedagogicznemu oraz pracownikom obsługi i administracji mówiąc

„… Jesteście Państwo dla młodych ludzi nie tylko nauczycielami, ale także doradcami uczniów w odkrywaniu ich pasji i talentów. Wielokrotnie stajecie się też powiernikami ich wątpliwości i rozterek. Jestem pełna uznania dla Waszej trudnej i bardzo odpowiedzialnej pracy., … Życzę, aby mieli Państwo dużo siły w codziennym wspieraniu młodzieży, w odkrywaniu i zdobywaniu przez nich wiedzy, kształtowaniu ich życiowych postaw. Życzę, także, aby osiągnięcia i godna postawa wychowanków, były dla nas wszystkich źródłem zadowolenia i poczucia satysfakcji”.

Pani dyrektor wręczyła nagrody i wyróżnienia.

Samorząd Uczniowski złożył na ręce dyrektora kwiaty w podziekowaniu za włożony trud w wychowanie i edukację a także wyrozumiałość dla uczniów.

Według obecnych na sali rodziców to była wspaniała i podniosła uroczystość.

Dodaj komentarz

Skip to content