klasa medyczna
KLASA MEDYCZNA

Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych kształceniem w kierunkach medycznych, w szczególności: medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, weterynaria, fizjoterapia, dietetyka, technologia żywności, kosmetologia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Z każdego przedmiotu, z rozszerzonych również, są dostępne dla uczniów zajęcia dodatkowe. Prowadzone są po zajęciach lekcyjnych przez nauczycieli wykładających przedmiot. Są to godziny do dyspozycji ucznia, podczas których można poszerzyć wiedzę o zagadnienia, których nie ma w podstawie programowej lub powtórzyć  i utrwalić materiał z zajęć. Można też poprawić oceny z prac pisemnych czy nadrobić  zaległy materiał.

Tak. Każda klasa pierwsza wyjeżdża na wycieczkę integracyjną we wrześniu. Klasa 1M 18-go września pojedzie do Czerwonego Boru. Jest to wycieczka, która ma na celu zintegrować zespół klasowy i wychowawcę. Stawiamy na integrację i zabawę. Realizowane są również podczas tego wyjazdu zajęcia praktyczne z ratownictwa medycznego.

Biologia, chemia i język angielski są realizowane w zakresie rozszerzonym.

Tak. Przewidziane są zajęcia innowacyjne w klasie drugiej i trzeciej (godzina tygodniowo), podczas których realizowany będzie program edukacji prozdrowotnej „Wybierz zdrowe życie”. Program ma na celu nie tylko poszerzenie wiedzy w zakresie biologii i medycyny, ale także wiedzy praktycznej i umiejętności. Planowane są spotkania ze specjalistami:  lekarz, pielęgniarka, dietetyk, psycholog.

Tak. Podstawa programowa biologii i chemii przygotowuje do matury rozszerzonej z tych przedmiotów, a zatem daje możliwość aplikacji na studia medyczne.

Przede wszystkim do zawodu ratownik medyczny, ale także przygotowuje do studiów wyższych takich jak: farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, weterynaria, analityka, dietetyka, kosmetologia, odnowa biologiczna.

Tak. Ratownictwo medyczne jest prowadzne w zakresie przedmiotu uzupełniającego w 2, 3 i 4 klasie.

  • Solidne i fachowe przygotowanie do matury
  • zajęcia pozalekcyjne
  • korzystanie ze strzelnicy szkolnej
  • wycieczki tematyczne i integracyjne
  • program innowacyjny
  • zajęcia praktyczne
  • praca w wolontariacie i samorządzie szkolnym
  • liczne konkursy szkolne i pozaszkolne

Klasa medyczna jako strój galowy ma białą koszulę z napisem „Klasa medyczna” i granatową spódnicę lub spodnie. Jest to strój obowiązujący na uroczystościach szkolnych oraz w każdy poniedziałek, który jest dniem mundurowym. Od wtorku do czwartku młodzież nosi t-shirty w kolorze czerwonym z napisem „Klasa medyczna”. W piątki strój dowolny, ale uczniowski.

JĘZYKI OBCE

ANGIELSKI, NIEMIECKI lub HISZPAŃSKI

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

RATOWNICTWO MEDYCZNE

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY

JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI oraz WYŻSZA OCENA SPOŚRÓD BIOLOGII LUB CHEMII

LICZEBNOŚĆ KLASY

30 osób

Uczniowie będą zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. elementów medycyny ratunkowej, przepisów i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób, zabiegów ratowniczych w stanach zagrożenia życia. W ramach zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania postawy badawczej, pogłębiania wiedzy z zakresu prozdrowotnego trybu życia oraz psychologii. Zajęcia będę odbywać się nie tylko w systemie klasowo-lekcyjnym, ale także poza szkołą, w instytucjach związanych z profilem klasy.

Skip to content