ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plWolontariat

Wolontariat 2011/2012

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Od 1. września roku szkolnego 2014/2015 opiekunką Szkolnego Koła Wolontariatu jest prof. Jolanta Baran. W tej pracy wspiera ją prof. Agnieszka Książek. Głównym celem działania Wolontariatu jest aktywizowanie młodzieży oraz wzbudzanie u nich empatii, pasji i zaangażowania na rzecz potrzebujących. Nasze koło działa, aby choć na chwilę w sercach innych zagościł uśmiech.

14.jpg


Wszystkim, którzy angażują się w działalność charytatywną dedykujemy następujące słowa:
” Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" Albert Einstein 

 

Rok szkolny 2014/2015

1. W  październiku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji  Pola Nadziei.  Zebrane pieniądze zostały przekazane  OŚRODKOWI HOSPICJUM DOMOWE  Zgromadzenia  Księży Marianów przy ul. Tykocińskiej.

2. W październiku ruszyła akcja w środowisku lokalnym, nawiązaliśmy ponowną współpracę z Przedszkolem nr 167 przy ul. Strzeleckiej. Akcja wolontariuszy LO im. Marszałka J. Piłsudskiego w roku szk. 2014/15 przebiega pod hasłem " Czytamy dzieciom"

 15.jpg

3.   Ruszyła akcja  Szkolnego koła Wolontariatu, której celem jest wsparcie schroniska dla zwierząt w Falenicy "Azyl pod psim Aniołem". Zbieramy niepotrzebne koce, miski, garnki, suchą karmę oraz puszki dla psów i kotów. Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę!

4. W dniach  24 XI- 5 XII na terenie naszego liceum przeprowadzamy akcję akcję "Góra Grosza". Celem akcji  jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. 

5. Szkoła została zgłoszona do akcji Świąteczna Zbiórka Żywności organizowanej przez Bank Żywności SOS w Warszawie. Akcja będzie trwać w dniach 20-30 XI br. Czekamy na wyznaczenie sklepu hipermarketu w którym będą zbierać żywność nasi Wolontariusze. Z pomocy korzystają przede wszystkim niedożywione dzieci, ubogie rodziny, osoby niepełnosprawne, chore, a także ludzie w podeszłym wieku i bezdomni. Będziemy zbierać produkty:  cukier, słodycze, konserwy, dżemy, płatki kukurydziane, olej, makaron i margaryna.

6. Wolontariat LXXVI LO podjął współpracę ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi. Bierzemy udział w projekcie "Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach oraz ich otoczeniu", który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do zadań uczniów naszej szkoły należy m.in. roznoszenie ulotek  na największych dworcach PKP w Warszawie, promujących akcję, celem zwrócenia uwagi na problem bezdomności.

7. W ramach akcji Szlachetna paczka w grudniu wolontariusze z kl. III A przy wsparciu całej tej klasy zorganizowali paczkę żywnościową dla ubogiej rodziny, którą ostatecznie w okresie przedświątecznym przekazali do Kościoła Matki Bożej z Lourdes przy ul. Wileńskiej.

16.jpg8. Zakończyliśmy akcję zbierania karmy, koców i misek dla schroniska w Falenicy "Azyl pod psim Aniołem". Efektem naszych działań było przekazanie 72,6 kg różnego rodzaju karmy dla psów i kotów, 6 kocy i 3 misek. Szkolne koło wolontariatu dziękuje wszystkim, którzy wsparli tę akcję i którym los zwierząt nie jest obojętny.

 19.jpg


Rok szkolny 2013/2014

4 października 2013 roku uczniowie naszej szkoły kolejny raz wzięli udział w zbiórce żywności "Podziel się posiłkiem" organizowanej przez Bank Żywności. Nasi uczniowie byli wolontariuszami na terenie Carrefour Wileńska.

23 grudnia po raz kolejny uczniowie naszej szkoły byli wolontariuszami Akcji Społecznej "Świąteczna Zbiórka Żywności" organizowanej przez Fundację Bank Żywności SOS w Warszawie. Uczniowie z naszego liceum pracowali na rzecz Fundacji w hipermarkecie Carrefour Warszawa Wileńska, gdzie zebrano 1585,3 kg żywności.

Opiekun - Kamila Konior-Czapla


Dziękujemy wolontariuszom za wrażliwość i poświęcony czas!

http://bzsos.pl/szz-w-warszawie/wolontariusze-szz-2013/

Rok szkolny 2012/2013 
Celem nadrzędnym Szkolnego Kola Wolontariatu jest formacja młodego człowieka w kierunku uniwersalnych wartości moralnych, przygotowanie do konstruktywnego udziału w życiu społecznym, aktywnego reagowania na potrzeby społeczne. Tak jak przepięknie wyraził Jan Paweł II:    
               Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
               Lecz przez to, kim jest,
               Nie przez to, co ma,
               Le
cz przez to, czym dzieli się
 Priorytetem Szkolnego Koła Wolontariatu jest stała współpraca z Ośrodkiem Hospicjum Domowe prowadzonym przez Zgromadzenie Księży Marianów przy ulicy Tykocińskiej. Wolontariusze z naszej szkoły propagują czynne zaangażowanie się w pomoc potrzebującym. Także w tym roku we wrześniu i październiku młodzież zbierała fundusze w ramach akcji "Pola Nadziei " Odwiedzając hospicjum widzieliśmy niezwykle ogromny wysiłek, zaangażowanie pracowników i wolontariuszy celem pomocy osobom wymagającym opieki hospicyjnej. Młodzież miała dużą satysfakcję  mogąc pomóc a w zamian otrzymaliśmy cebulki żonkili.   
 

Zbiórka Żywności -Bank Żywności SOS  

Uwzględniając niezwykle wychowawczy charakter przedsięwzięcia w dniach 28 i 29 września wolontariusze z naszego liceum po raz kolejny wzięli udział w akcji "Zbiórka Żywności. Dodatkowym pozytywnym elementem tegorocznej zbiorki była współpraca z maturzystami z XIX Liceum im. Powstańców Warszawy. Po raz kolejny udowodniliśmy, że można powierzyć nam odpowiedzialne i trudne zadania.  

Udział w uroczystościach upamiętniających wydarzenia historyczne  

Dnia 13.09.2012 pani profesor M.Geresz, ksiądz Wacław Pokrzywnicki, poczet sztandarowy, przedstawicielka Szkolnego Koła Wolontariat wzięli udział w uroczystościach poświęconych pamięci pomordowanych przez NKWD, a także upamiętniających wydarzenia historyczne, jakie miały miejsce po wkroczeniu Armii Czerwonej.  

Szkolenie "ABC pomocy ciężko chorym"

9 października bardzo liczna grupa wolontariuszy po raz kolejny wzięła udział w szkoleniu, którego organizatorem był Ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów. Wiedza dotycząca pielęgnacji chorego, pomocy psychologicznej i profilaktyki będzie przydatna w pomocy podopiecznym hospicjum, a także w codziennym życiu.

Wolontariusze są w trakcie przygotowań, których celem jest pomoc organizacyjna przy planowaniu Zaduszkowego Koncertu w Kościele  Matki Bożej z Lourdes dla rodzin zmarłych pacjentów. Także w tym roku będziemy przygotowywać karty świąteczne dla podopiecznych z hospicjum. Przed nami także Świąteczna Zbiórka Żywności .Wolontariusze włączają się nie tylko w jednorazowe działania a także podjęli się działań na dłuższą skalę. Przykładem tego jest akcja "Cała Polska czyta dzieciom". Od września maturzyści ze Szkolnego Koła Wolontariatu pod opieką pani prof. B.Kruzy z niezwykłym zaangażowaniem kontynuują popularyzację czytelnictwa, przygotowując recytację wierszy w Przedszkolu nr 171.

"Góra grosza"

Również w tym roku nasze koło przyłączyło się do akcji "Góra grosza". Chcemy pokazać, że jesteśmy nieobojętni na losy innych. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, dofinansowanie domów dziecka. Niewielkimi kwotami możemy zdziałać naprawdę wiele.

Świąteczna Zbiórka Żywoności

W dniach 6-9 grudnia nasi wolontariusze wzięli udział w kolejnej akcji Banku Żywności SOS. Zgłosiła się liczna grupa uczniów, którzy pracowali na terenie hipermarketu L'eclerc na Bielanach. Celem akcji jest rozwijanie świadomości społecznej w wymiarze takich zjawisk, jak rozwinięty konsumpcjonizm z jednej strony, a niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb z drugiej. Zebrana żywność trafi do najbardziej potrzebujących w mieście.

Cała Polska czyta dzieciom

Misją kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" jest promowanie głośnego czytania wśród dzieci. Nasza szkoła od kilku lat włącza się w tę akcję; prowadzi ją prof. B.Kruza.
6 grudnia 2012 roku uczennice ze Szkolnego Koła Wolontariatu odwiedziły po raz kolejny dzieci z Przedszkola nr 171, aby poczytać im zimowe i świąteczne opowieści. Dzieci chętnie dzieliły się wrażeniami z usłyszanych lektur, co dawało okazję do opowiadania maluchom o pochodzeniu świątecznych zwyczajów, znaczeniu symboli, biblijnych historiach. Dzieci zostały obdarowane słodyczami i zapanował prawdziwie czarodziejski nastrój, tym bardziej, że przedszkole było przepięknie udekorowane.

Zdrowe piersi są OK - 06.03.2019... Czytaj dalej

Zdrowe piersi są ok - to wojewódzki program edukacyjny, w którym każdego roku biorą udział uczniowie klas drugich. W tym roku również młodzież naszego liceum została przeszkolona  w zakresie profilaktyki raka piersi. Celem programu jest kształtowanie wśród uczennic nawyku pielęgnacji piersi i dbania o nie. Budowana jest  też świadomość znaczenia profilaktyki raka piersi wśród uczni&


Jedz i pomagaj - 28.02.2019... Czytaj dalej

    Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. W ostatni czwartek przed wielkim postem – tłusty czwartek - wolontariat dogadał się z Bartkową, a raczej z Justyną z 3K. Pyszne pączki, których  była sponsorem  sprzedawaliśmy tego dnia na przerwach. Zebralismy 100 złotych, które przeznaczamy na Dom Samotnej Matki. Dziękujemy Just


Promień Nadziei -15.02.2019... Czytaj dalej

W lutym wolontariat rozpoczął współpracę z Fundacją Promień Nadzei. Fundacja ta prowadzi działania ogólnopolskie, w ramach których niesie różnorodną pomoc i wsparcie dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, zagrożonych marginalizacją społeczną, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a także osobom z niepełnosprawnością. Nasi uczniowie pakując zakupy w marketach, kwestują w weekendy na rzezcz dzi


Miej serce w walentynki - 14.02.2019... Czytaj dalej

Wolontariusze naszej szkoły przyłączyli się w tym roku do obchodzenia walentynek. Słodziutkie babeczki z serduszkami i ciasteczka, upieczone przez Jolę, Zosię, Agatę i naszą opiekunkę, uprzyjemniły ten dzień. Celem akcji była zbiórka pieniędzy na Dom Samotnej Matki.


WOŚP - 15.01.2019... Czytaj dalej

14-go i 15-go stycznia w Piłsudskim grała dalej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wolontariuszki w ciągu tych dwóch dni zebrały kwotę 420 złotych. Za rok zagramy znowu :-)


Nasza krew ratuje życie - 15.01.2019... Czytaj dalej

Jak każdego roku odbyła się akcja krwiodawstwa. Pełnoletni uczniowie z klas trzecich i drugich mogła oddać honorowo krew w akcji stacjonarnej. Panie z RCKiK w godzinach 9.00-13.00 pobierały krew dawcom na terenie naszej szkoły. Spośród 35 chętnych krew oddało 20 osób. Oznacza to, że oddaliśmy 9 litrów krwi!Facebook

Gdzie jesteśmy?