ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plPatron

Przez dwa lata zastanawialiśmy się nad wyborem patrona szkoły. Po wielu dyskusjach i przeprowadzonym wspólnie z Samorządem Szkolnym referendum wśród młodzieży, nauczycieli i rodziców wybór padł na Józefa Piłsudskiego – Marszałka Polski i wyjątkową postać w naszej historii. Zdaniem młodzieży Józef Piłsudski został Patronem naszej szkoły, gdyż łączył w sobie charakter, upór i konsekwencję. Był również postacią z „krwi i kości” – osiągał sukcesy i ponosił porażki – jak każdy z nas. Siła jego charakteru dowodzi, że z każdego niepowodzenia umiał wyciągać wnioski i ponownie dążyć z taką samą pasją do celu.

O naszym wyborze zadecydował również fakt, że postać Marszałka związana jest z Pragą. Tutaj przecież natychmiast po zwolnieniu z twierdzy w Magdeburgu odwiedził panią Aleksandrę i maleńką córkę Wandę w jej mieszkaniu przy ulicy Mińskiej. Tuż obok budynku naszej szkoły, w koszarach 36 pułku piechoty Legii Akademickiej przy ul. 11 Listopada pracował, o czym świadczy wmurowana w ścianie budynku tablica pamiątkowa. Na Pradze przebywał w dniach Bitwy Warszawskiej w 1920 r., jak również w 1926 r. podczas rozruchów majowych. Ponadto podczas uroczystego otwarcia budynku szkoły – w październiku 1935 roku – obecna była Aleksandra Piłsudska, wdowa po Marszałku. Wszystko to utwierdziło nas w przekonaniu, że jest to naprawdę dobry wybór.

Nawiązaliśmy więc kontakt z Rodziną Marszałka, Związkiem Piłsudczyków, Centralną Biblioteką Wojskową. Wreszcie dnia 3 kwietnia 1998 r. w 80-tą rocznicę odzyskania niepodległości LXXVI Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Koło Patrona Szkoły przy LXXVI Liceum powołała pani Dyrektor, mgr Bogumiła Nalepska w roku szkolnym 1997/1998. Na początku koło działało pod czujnym okiem i profesjonalną opieką mgr Barbary Pilarowskiej – nauczyciela historii i WOS-u w naszym Liceum. Naczelnym celem jego działalności jest przybliżenie młodzieży postaci i idei naszego patrona, zaś pierwszy etap prac polegał na poznawaniu i propagowaniu postaci Józefa Piłsudskiego wśród młodzieży naszego Liceum. Pomogły w tym sesje naukowe i spotkania z ludźmi znającymi Marszałka. Zbierano skrzętnie wszelkie pamiątki, które umieszczone są w Sali Tradycji. Działające prężnie Koło Patrona organizuje m.in. wystawy tematyczne, ukazujące życie i działalność Józefa Piłsudskiego. Co roku organizuje także w naszej szkole Konkurs wiedzy o Patronie.

Gościliśmy u siebie m.in. Andrzeja Garlickiego – profesora Uniwersytetu Warszawskiego, Bohdana Urbankowskiego – Prezesa Związku Literatów, Piotra Chruszczyńskiego – Dyrektora Warszawskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Nasza młodzież na zaproszenie Marszałka Sejmu Pana Płażyńskiego wzięła udział w sesji naukowej poświęconej historii najnowszej. Młodzież zapoznała się z pracą Instytutu Pamięci Narodowej. Uczestniczyliśmy wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej w obchodach upamiętniających działalność Państwa Podziemnego. Byliśmy w Pałacu Prezydenckim i we wszystkich tych miejscach, które związane są z postacią Marszałka. Tradycją jest coroczny wyjazd klas maturalnych na wycieczkę do Wilna, gdzie odwiedzany jest również grób matki i serca syna Marszałka Józefa Piłsudskiego na cmentarzu na Rossie.

Koło Patrona Szkoły oprócz propagowania postaci Patrona, „tego który dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek” jak trafnie wypowiedział się o Józefie Piłsudskim prezydent Ignacy Mościcki, bierze czynny udział w poznawaniu historii, czego wyrazem są liczne nagrody przyznawane jego członkom. Obecnie prowadzi koło Pani mgr Małgorzata Geresz, nauczycielka historii i WOS-u.

W roku szkolnym 1998/1999 Biuro Łącznikowe Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych przyznało uczennicy Ewie Głowniak II miejsce w Konkursie „Uchodźcy”, Muzeum Niepodległości w Konkursie wiedzy o II Rzeczypospolitej nagrodziło Mariusza Buraczyńskiego, zaś Krzysztof Kalbarczyk w konkursie Niepodległa Rzeczpospolita otrzymał nagrodę od Prezesa Rady Ministrów. Rok szkolny 1999/2000 to Nagroda dla Ewy Głowniak w Konkursie Katyń – Golgota Wschodu. W roku 2000 ponownie Mariusz Buraczyński otrzymał Buławę Marszałkowską ufundowaną przez Starostę Powiatu Warszawskiego. W tym samym roku uczennica Justyna Marczuk otrzymała nagrodę Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowego i Towarzystwa Miłośników Historii w konkursie „Ignacy Jan Paderewski”. W 2001 roku nasze Liceum zajęło II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie poświęconym Pierwszemu Marszałkowi, zorganizowanym przez Związek Piłsudczyków. W tym samym roku otrzymaliśmy nagrodę za udział w Konkursie organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej – „Stan Wojenny w świadomości bliskich”. Kolejną nagrodą jest zdobycie przez uczennicę Annę Świebiodę II miejsca w Konkursie piosenki i recytacji poezji legionowej i żołnierskiej organizowanym przez Związek Piłsudczyków i Centralną Bibliotekę Wojskową.

Obecnie działalność nasza koncentruje się na współpracy z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i Londynie. Współdziałamy ze Związkiem Piłsudczyków, Centralną Biblioteką Wojskową oraz Fundacją Rodziny Józefa Piłsudskiego.

Facebook

Gdzie jesteśmy?