ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plDeklaracje maturalne

DEKLARACJE MATURALNE
PROCEDURY EGZAMINU MATURALNEGO
TERMINY EGZAMINÓW PISEMNYCH W ROKU SZK. 2017/2018
SPOSOBY DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO
KOMUNIKAT O PRZYBORACH

PRZYDATNE LINKI:

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie www.oke.waw.pl

Warszawskie Kuratorium Oświaty www.kuratorium.waw.pl

Biuro Edukacji m. st. Warszawy www.edukacja.warszawa.pl

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy www.koszykowa.pl

Biblioteka Narodowa www.bn.org.pl

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie www.buw.uw.edu.pl

Polska Biblioteka Internetowa www.pbi.edu.pl

KaRo (Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich) http://karo.umk.pl/Karo/

Facebook

Gdzie jesteśmy?