ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plSamorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski 2017/2018

Skład SU: 

Przewodniczący –  Paulina Sobotka, II P
Zastępca przewodniczącego – Dominika Lęgas, II W
Sekretarz – Justyna Marszał, II K

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO SU:
 

Przewodniczący SU:
- reprezentuje samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
- kieruje pracą samorządu
- organizuje współdziałanie Samorządu Uczniowskiego z samorządami klasowymi
- przewodniczy walnemu zebraniu uczniów

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
p. Izabela Rataj
p. Izabela Sokół-Oziemblewska

WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Facebook

Gdzie jesteśmy?