ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa, tel.: (022) 6193083, fax.: (022) 6193083, e-mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl; sprawy uczniów: uczniowski@pilsudski.edu.plInspektor Danych Osobowych - kontakt

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Kinga Wójcik-Prządka.

Z IOD można kontaktować się drogą mailową: iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl

Facebook

Gdzie jesteśmy?